DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.4.118248

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СПІРАЛЬНО-ВИГНУТОГО ОДНОМОДОВОГО ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ ПОГОННОЇ ХРОМАТИЧНОЇ ДИСПЕРСІЇ СИГНАЛУ

О. В. Бондаренко, О. М. Власов, О. М. Стащук, Д. М. Степанов

Анотація


Встановлено умову компенсації погонної хроматичної дисперсії в фотопружному
спірально-вигнутому одномодовому ступеневому оптичному волокні за відсутності поляризаційних втрат при довжині робочої хвилі сигналу із четвертого вікна прозорості. Отримано результати розрахунків параметрів скручування оптичних волокон різних хімічних складів, при яких досягається дана умова.


Ключові слова


оптичне волокно; поляризаційна дисперсія; матеріальна дисперсія; хроматична дисперсія; хвилевід на дисперсія

Повний текст:

PDF

Посилання


Одинцов Н. Н. Исследование поляризационной дисперсии волоконных световодов, изогнутых по спирали / Н. Н. Одинцов, О. М. Стащук // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. — Одеса, 2009.

Стащук О. М. Компенсація внутрішньомодової дисперсії в анізотропному фотопружному оптичному волокні / О. М. Стащук // Вісник Хмельницького Національного університету — Хмельницький, 2009. — Вип. 4 — С. 230–233.

Использование свойств анизотропной среды для реализации компенсатров дисперсии: Науковопрактична конференція «Сенсор — 2009», 01–04 червня, 2009 р. / Одинцов Н. Н., Стащук О. М. —

Одеса, 2009. — С. 60–61.

Корнейчук В. И. Оптические системы передачи / Корнейчук В. И., Макаров Т. В., Панфилов І. П. — К.: Техніка, 1994. — 388с.

Макаров Т. В. Невзаимные влияния волн и сигналов в спиральных одномодовых волоконных световодах. Часть I / Макаров Т. В. //

Праці УНДІРТ. — Одеса, 2004. — Вип. 2 (38). — С. 23–29.

Стащук О. М. Вплив асиметрії діелектричних властивостей анізотропного фотопружного оптичного волокна на поляризаційні втрати оптичного сигналу / О. М. Стащук // Вісник Хмельницького Національного Університету. — 2010. — № 4.

Макаров Т. В. Скрученный волоконный световод для когерентной передачи сигналов / Макаров Т. В. // Праці УНДІРТ. — Одеса, 1998. — № 1 (13). — С. 22–28.

Макаров Т. В. Волоконный световод с упорядоченной вращающейся микроструктурой стекла / Макаров Т. В. // Праці УНДІРТ. — Одеса,

— № 2(18) — С. 50–54.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)