DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2017.4.119603

НОВИЙ БАЛАНСОВИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОТУРБУЛЕНТНОЇ АТМОСФЕРНОЇ ДИНАМІКИ, ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ РАДІОНУКЛІДІВ В ГЛОБАЛЬНІЙ АТМОСФЕРІ, ЇХ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІСЛЯ ЯДЕРНОЇ АВАРІЇ НА АЕС ФУКУСІМА

A. V. Glushkov, A. V. Romanova, V. V. Buyadzhi, E. V. Bakunina, O. Yu. Khetselius, A. A. Svinarenko, A. S. Belodonov

Анотація


.

Ми представляємо елементи нового нестаціонарної теорії, що описує глобальні механізми в атмосферних низькочастотних процесах, ефекти телеконнекціі та ін. для моделювання глобальної атмосферної поведінки, просторово-часового розподілу (дисперсії) радіонуклідів, оцінки радіоактивного впливу наслідків аварій на атомних електростанціях Фукусіма (Чорнобиль) на навколишнє середовище. Цей підхід заснований на використанні балансових співвідношень для енергії та кутового моменту в глобальних атмосферних низькочастотних процесах, теорії атмосферної макротурбулентності, атмосферного вологообороту у подальшому зв'язку з генезисом тропосферних радіохвильоводів і наступністю форм атмосферної циркуляції (телеконнекція, генезис фронтів), виявленні нових предикторів в середньо- і довгостроковому прогнозуванні динаміки низькочастотних атмосферних процесів. В рамках теорії виявлений зв'язок так званих тропосферних радіохвилеводів з атмосферним вологооборотом і відповідно з формою атмосферної циркуляції через положення фронтальних розділів (атмосферних фронтів як основних накопичувачів вологи). Атмосферний вологооборот пов'язаний з таким типово низькочастотних процесом як виконання балансу по енергії та кутовому моменту атмосфери. Останній характеризує порушення балансу обертання атмосфери разом із Землею, яке може проходити при розвитку меридіональних процесів із здійсненням перенесення маси повітря і пара між тропічними широтами (з великою лінійною швидкістю) і повільно обертаються повітряними масами приполярних широт (процес повільної телеконнекціі). Підхід реалізований у вигляді нової мікросистемної технології "GeoMath-RadEnv" і орієнтований на тестування і прогнозування потоків руху повітряних мас (частинок, радіонуклідів) в глобальній атмосферній картині, визначення нових предикторів для середньо- і довго-строковогопрогнозування низькочастотних атмосферних процесів. ПК-експерименти продемонстрували ефективність підходу в застосуванні до моделювання балансу кутового моменту, переносу атмосферних мас (вологообороту) по відношенню до генезису тропосферних радіохвилеводів, наступності форм атмосферної циркуляції (телезв'язок, фронт-генезис). Застосування методу до моделювання глобальної атмосферного поведінки, розсіювання радіонуклідів після аварії на атомній електростанції Фукусіма (Чорнобиль) демонструє його ефективність, що підтверджується фізично розумним згодою між передбаченим і виміряним просторовим розподілом радіонуклідів в атмосфері, напрямком і динамікою потоків руху повітряних мас (часток).


Ключові слова


атмосферні низькочастотні процеси; баланс енергії та кутових моментів; телекомунікації; глобальна атмосферна поведінка та дисперсія радіонуклідів; аварії на атомних електростанціях та радіаційно-екологічні наслідки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Glushkov A. V., Renorm-group and fractal approach to turbulence spectrum in planetary atmosphere system, “cosmic plasma – galactic cosmic rays”//Ukrainian Hydrometeorology Journal-2013. - № 12.- C. 25-30.

Glushkov A. V., Ambrosov S. V., Entropy, energy and angular momentum balances and long-term forecasting a whether.-Odessa; OHMI: 1998.

Glushkov A. V., Efimov V. A., Kivganov A. F., Modelling climate as a problem of interaction of the solitons triplete//Meteorology, Climatology and Hydrology.-1999.-Issue 38.-P. 3-8.

Khokhlov V. N., Glushkov A. V., Tsenenko I. A. Atmospheric teleconnection patterns and eddy kinetic energy content: wavelet analysis// Nonlinear Processes in Geophysics.-2004.-Vol. 11.-P. 295–301.

Glushkov A. V., Khetselius O. Yu., Ambrosov S. V., Bunyakova Yu. Ya., Mansarliysky V. F., The use of microsystems technology “Geomath” to modeling the balance of the angular momentum of the earth, atmospheric processes and parameters of radio waveguides: III. Nonstationary theory. //Sensor Electronics and Microsystems Technologies-2013.- Vol. 10, N1-P. 22-28.

Glushkov A. V., Khokhlov V. N., Bunyakova Yu. Ya., Prepelitsa G. P., Svinarenko A. A., Tsenenko I. A. Sensing the nonlinear interaction between global teleconnection patterns: micros technology “Geomath”//Sensor Electr. and Microsyst. Techn.-2006.-Vol. 3, N1.-P. 64-70.

Rusov V. D., Glushkov A. V., Vaschenko V. N., Myhalus O. T., Bondartchuk Yu. A. etal Galactic cosmic rays – clouds effect and bifurcation model of the earth global climate. Part 1. Theory// Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics (Elsevier).-2010.-Vol. 72.-P. 498-508.

Povinec P. P., Gera M., Holý K. et al, Dispersion of Fukushima radionuclides in the global atmosphere and the ocean//Applied Rad. And Isotopes.-2013.-Vol81.-P. 383-392

Peixoto J. P., Oort A. H. Physics of Climate – N.-Y. : AIP.-1992. –520p.

Arakava A., Shubert W. H., Interaction of cumulus cloud ensemble with the lergescale environment//Journ. of Atm. Sci.-1974.-Vol. 31.-P. 674-701

Glushkov A. V., Relativistic Quantum Theory. Quantum mechanics of Atomic Systems.-Odessa: Astroprint, 2008.- 700P.

Glushkov A. V., Malinovskaya S. V., Chernyakova Yu. G., Svinarenko A. A. Cooperative laser-electron-nuclear processes: QED calculation of electron satellites spectra for multi-charged ion in laser field//Int. Journ. Quant. Chem.- 2004.-Vol. 99, N6.-P. 889-893.

Glushkov A V, Ambrosov S V, Loboda A V, Chernyakova Yu, Svinarenko A A, Khetselius O Yu, QED calculation of the superheavy elements ions: energy levels, radiative corrections, and hfs for different nuclear models// Nucl. Phys. A. : nucl. and hadr. Phys.-2004.-Vol. 734.-P. 21

Khetselius O. Yu., Relativistic perturbation theory calculation of the hyperfine structure parameters for some heavy-element isotopes//Int. Journ. of Quantum Chemistry.-2009.- Vol. 109, N14.-P. 3330-3335.

Glushkov A., Khetselius O., Lovett L., Electron-b-nuclear spectroscopy of atoms and molecules and chemical environment effect on the b-decay parameters// Advances in the Theory of Atomic and Molecular Systems Dynamics, Spectroscopy, Clusters, and Nanostructures. (Springer).-2009.-Vol. 20.-P. 125-152.

Malinovskaya S., Glushkov A., Dubrovskaya Yu., Vitavetskaya L., Quantum calculation of cooperative muon-nuclear processes: discharge of metastable nuclei during negative muon capture// Recent Advances in the Theory of Chemical and Physical Systems (Springer).- 2006.-Vol. 15.-P. 301-307.
Copyright (c) 2017 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)