Том 16, № 3 (2019)

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

СТАН, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ PDF
В. М. Локтєв 5-18
ФІЗИКА НАНОТРАНЗИСТОРІВ: 2D ЕЛЕКТРОСТАТИКА MOS І МОДЕЛЬ ВІРТУАЛЬНОГО ВИТОКУ PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха 19-41

Проектування і математичне моделювання сенсорів

МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЧНИХ ОПТИЧНИХ ЕФЕКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З АТМОСФЕРОЮ І ДЕТЕКТУВАННЯ ЕНЕРГООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ В СУМІШУ АТМОСФЕРНИХ ГАЗІВ PDF (English)
Ю. Я. Бунякова, O. В. Глушков, О. Ю. Хецеліус, А. А. Свінаренко, Г. B. Ігнатенко, Н. Биковщенко 42-50

Сенсори фізичних величин

КОМП'ЮТЕРНИЙ СИНТЕЗ І АНАЛІЗ ШИРОКОКУТНОГО ПРИЙМАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ОПТИЧНОГО ЛОКАТОРА PDF
Я. І. Лепіх, В. В. Янко, В. І. Сантоній 51-58

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІАЦІЙНОГО РОЗПАДУ ДЛЯ ВАЖКИХ СКЛАДНИХ АТОМНИХ СИСТЕМ PDF (English)
В. В. Буяджи, О. В. Глушков, Є. В. Тернівський, О. Л. Михайлов, О. Ю. Хецеліус 59-68
РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ІОНІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РІДБЕРГІВСЬКИХ ЛУЖНИХ АТОМІВ У ПОЛІ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF (English)
О. В. Глушков, В. Б. Терновський, В. В. Буяджи, А. В. Цудік, П. А. Заічко 69-77