Том 17, № 2 (2020)

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ФІЗИКИ В УКРАЇНІ ЗА 2015 – 2019 РР. PDF
В. М. Локтєв 4-15
ФІЗИКА НАНОТРАНЗИСТОРІВ: РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ І МОДЕЛЬ ПРОХОДЖЕННЯ MOSFET PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха 16-34

Біосенсори

РОЗРОБКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ГЛУТАМАТОКСИДАЗИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГЛУТАМАТУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ PDF
Д. О. Мруга, Д. Ю. Кучеренко, Т. О. Борисова, С. В. Дзядевич, О. О. Солдаткін 35-49

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

Власні дефекти в квантових точках CdZnS PDF
Ігор Мирославович Купчак, Дмитро Васильович Корбутяк, Наталя Федорівна Серпак 50-59

Сенсори та інформаційні системи

УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ТЕСТОВИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІМПЕДАНСУ В ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ PDF (English)
В. Г. Мельник, П. І. Борщов, В. К. Бєляєв, О. Д. Василенко, О. Л. Ламеко, О. В. Сліцький 60-72