DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2014.1.108138

РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ КУЛОНОВОЛЬТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І БІОСЕНСОРНОЇ ІНДИКАЦІЇ ПАТОГЕНІВ

В. В. Джелалі, Д. М. Чернишенко, І. Ю. Кучма, Н. О. Короткова, Т. П. Осолодченко

Анотація


Створено та апробовано швидкодіючий вимірювально-обчислювальний комп'ютеризований комплекс для реєстрації кулоновольтных характеристик (КВХ) міжфазних меж. Проведено синтез на поверхні металевих індиферентних електродів індикаторної двомірної фази, нанорозмірної за третьою мікроскопічною координатою, з антитіл S. aureus. Показано, що всі виміряні КВХ від міжфазної межі Pt| 1НАНО ІМ антитіла S. aureus| х патогенні клітини S. aureus у PBS, де х - кількість клітин S. aureus ATCC 25923 в розчині PBS, розташовані всередині КВХ від міжфазної межі Pt| 1НАНО ІМ антитіло S. aureus| PBS. Проведено аналіз кулоновольтних характеристик. Сконструйовано біосенсор та розроблено електрохімічний метод лабораторної реєстрації патогенних штамів мікроорганізмів. Запропоновано кількісний метод реєстрації адсорбованих, сильно пов'язаних з робочою поверхнею біосенсора імунних комплексів, утворення яких зумовлено комплементарними взаємодіями патогенної клітини та антитіла. Показано, що базові зразки біосенсорів мають коефіцієнти кореляції 0,99 і вище між розрахунковими і заданими концентраціями патогенних мікроорганізмів

Ключові слова


біосенсор; антитіло; антиген; клітина S. aureus; кулоновольтметрия

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Чмиленко Ф.О., Худякова С.М. Осмій–селективні електроди на основі метилтіопірондимеркаптидів. //Науковий вісник Черновецького университету. Химия. – 2008. – В. 401. – С. 199 – 201.

Ковальчук Є.П., Яцишин М. М., Ковалишин Я.С. /Речовина в інтерфазі. Фізична хімія тонких плівок. ЛНУ. Львів. – 2005. – 225 с.

Курись Я., Нетяга Н., Походенко В. Матрична електрополімеризація – метод одержання поліаніліну та поліпіролу, які чутливі до амінокислот. // Вiсник ЛДУ. Львов. 2002. – № 42. – С. 32 – 35.

Хансен А.Г., Вакербарт Х., Нильсен Дж.У., Жан Ж., Кузнецов А.М., Ульструп Е. Межфазный электронный перенос в наномасштабе и с участием отдельной молекулы // Электрохимия. – 2003. – Т. 39. – В. 1. – С. 117 – 128.

Аксімєньєва О. І. Електрохімічні методи синтезу і провідність спряжених полімерів. – Львів: Світ. – 1998. – 154 с.

Moline A., Gonsalez J. Charge–potential and capacitance–potential curves corresponding to reversible redox Langmuir submonolayers of quinizarine in aqueous acidic solutions//J. Electroanal. Chem. – 2004. – T. 49. P. 1349 – 1360.

ГОСТ 10.444.1–84 (СТСЭВ 3833–82).

Guang-Quan Mo, Jian-Shan Ye, WeiDe Zhang. Unusual electrochemical response of ZnO nanowires-decorated multiwalled carbon nanotubes. // Electrochimica Acta. – 2009. – V. 55. – P. 511–515.

Ge Y., Huang C., Sen D., Yu H.Z. Electrochemical investigation of DNA-modified surfaces: From quantitation methods to experimental conditions // J. Electroanal. Chem. – 2007. – V. 602. – P. 156 – 162.

Методы измерения в электрохимии, т.1 и 2 / Под ред. Э. Егера и А.Залкинда. М.: Мир. – 1977.

Savitzky A., Golay M.J. E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures // Anal. Chem. – 1964. – V. – 64. – P. 1627-1639.

Jelali V.V. Current state and prospects of development of electrochemical biosensor systems. // VI UKRAINIAN CONGRESS ON ELECTROCHEMISTRY. The congress is dedicated to the 100- th anniversary from birthday of famous Ukrainian electrochemists M.A. Loshkarev and V.V. Stender. The International Year of Chemistry 2011.

Джелали В.В. Количественная экспресс–идентификация антигенов и антител. //SEМST – 2013. – T. 4 (10), № 1. – С. 85 – 96.
Copyright (c) 2014 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)