Том 11, № 1 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: ЕФЕКТ ХОЛЛА І ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ – ВГОРУ» PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха 5-27
АНІЗОТРОПІЯ ПРОВІДНОСТІ ДВОШАРОВОГО ГРАФЕНУ ПРИ СТИСКУ ВЗДОВЖ НАПРЯМКІВ «КРІСЛА» І «ЗИГЗАГУ» PDF
В. Г. Литовченко, А. І. Курчак, М. В. Стріха 28-32
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ОБҐРУНТУВАННІ ВИБОРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОНОМЕРУ ДЛЯ СИНТЕЗУ "ШТУЧНОГО РЕЦЕПТОРА" НА МЕЛАМІН PDF
К. М. Музика 33-41

Біосенсори

ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АМПЕРОМЕТРИЧНИХ НІКЕЛЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОТЕНЦІОСТАТУ «PALMSENS» ТА ЙОГО ВІТЧИЗНЯНОГО АНАЛОГУ PDF
І. С. Кучеренко, О. С. Яковлева, О. О. Солдаткін, В. Г. Мельник, Л. М. Семеничева, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич 42-52
РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ КУЛОНОВОЛЬТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І БІОСЕНСОРНОЇ ІНДИКАЦІЇ ПАТОГЕНІВ PDF (Русский)
В. В. Джелалі, Д. М. Чернишенко, І. Ю. Кучма, Н. О. Короткова, Т. П. Осолодченко 53-62

Матеріали для сенсорів

СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДНИХ КОМПОЗИТІВ ПОЛІ-3,4- ЕТИЛЕНДИОКСІТІОФЕН – ПОРУВАТИЙ КРЕМНІЙ PDF
Л. С. Монастирський, О. І. Аксіментьєва, І. Б. Оленич, Л. І. Ярицька, Ю. Ю. Горбенко 63-69