DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2013.2.109532

ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТОНКОПЛІВКОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ – БУФЕРНИЙ РОЗЧИН НА КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР, СТВОРЕНИЙ НА ЇЇ ОСНОВІ

М. Й. Мацишин, В. M. Пєшкова, В. Г. Мельник, О. Л. Кукла, А. В. Мамикін, Л. М. Семеничева, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін

Анотація


В роботі досліджено характеристики кондуктометричних перетворювачів (чутливість, еквівалентність робочого і референтного каналу, частотна залежність і лінійність відгуку) на основі тонкоплівкових електродів, виготовлених із золота, платини, нікелю, нержавіючої сталі та титан-нікелю. Дослідження проводили в 5 мM калій-фосфатному буферному розчині, pH 6.5, та розчинах KCl концентрації 0.1-10 мM. Підібрано елементарні еквівалентні схеми заміщення на різних частотах та для різних провідностей розчину. Показано, що іммобілізація ферменту відчутно не змінює імпеданс системи перетворювач- розчин. Продемонстровано значний вплив умов роботи перетворювача на його біосенсорні характеристики.

Ключові слова


кондуктометричний перетворювач; біосенсор; тонкоплівкові гребінчасті електроди

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзядевич С.В., Солдаткін О.П. Наукова та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів. – К.: Наукова думка, 2006. - 256 с.

Arkhypova V.M., Breghetskyy A.L., Shul'ga O.A., Chovelon J.-M., Soldatkin O.P., Dzyadevych S.V. Investigatransducers based on planar technology // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. - 2005. – №2.– P. 48-55.

Мельник В.Г. Исследование чувствительности мостовой измерительной

цепи с дифференциальным кондуктометрическим датчиком // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. - 2009. - №22. - С. 115-118.

Дзядевич С.В. Биосенсоры на основе ион-селективных полевых транзисторов: теория, технология, практика // Биополимеры и клетка - 2004. - Т.20, №1-2. - С. 7-16.

Дзядевич С.В. Амперометрические биосенсоры. Современные технологии и кондуктометрические варианты анализаторов // Биополимеры и клетка. - 2002. - Т.18, №5. - С. 363-376.

Hall E. Biosensors. – C.: Open University Press, 1991. – 351 p.

Tran Minh C. Biosensors. – L.: Chapman & Hall, 1993. – 217 p.

Kress-Rogers E. Handbook of biosensors and electronic noses medicine,

food, and environment. - New Y.: CRC Press, 1997. - p. 633.

Дзядевич С. В., Шульга А.А., Пацковський С.В., Архипова В.Н., Солдаткин А. П., Стриха В.И. Тонкопленочные кондуктометрические датчики для ферментных биосенсоров // Электрохимия. - 1994. – T.30, №8. – С. 982-987

M.D. Gouda, M.A. Kumar, M.S. Thakur. Enhancement of operational stability of an enzyme biosensor for glucose and sucrose using protein based stabilizing agents // Biosensors&Bioelectronics. – 2002. – Vol. 17, №6-7. – P. 503-507.

Macdonald J.R. Impedance spectroscopy // Annals of Biomedical Engineering. - 1992. - Vol. 20, P. 289-305.

В.Г. Мельник, С.В. Дзядевич, А.В. Иващук, В.А. Ульянова, Я.И. Лепих,

В. А. Романов. Экспериментальное исследования микроэлектронных

датчиков для кондуктометрических биосенсорных систем // Сенсорная

электроника и микросистемные технологии. - 2011. - Т.2, №3. – С. 81-90.

Мельник В. Г., Дзядевич С В., Новик А. И., Погребняк В. Д., Слицкий А. В., Лепих Я. И., Ленков С. В., Проценко В. О. Обеспечение метрологической надежности кондуктометрических систем с дифференциальными датчиками // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2011. - Т.2, №8. - С. 53-62.
Copyright (c) 2013 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)