DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2004.2.111889

ВИХОРОСТРУМОВИЙ СЕНСОР ТОВЩИНИ І ШВИДКОСТІ ПРОВІДНОЇ НЕМАГНІТНОЇ СМУГИ, ЩО РУХАЄТЬСЯ

V. B. Nersisyan

Анотація


Проведено дослідження електромагнітних процесів у динамічному режимі у вихорострумовом сенсорі. Наводиться картина магнітних потоків. Визначено трансформаторна ЕРС і ЕРС руху, а також струми, обумовлені цими ЕРС. Магнітна індукція і МРС цих струмів визначені з урахуванням лінійної густини струмів. Розроблено методику одночасного виміру швидкості і товщини прокатки смуги.


Ключові слова


динамічний режим; магнітний потік; вихорострумовий; трансформаторний

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


НЕРСИСЯН В.Б. ПАТЕНТ N1223026 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 30.06.93.

НЕРСИСЯН В.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКВИВА- ЛЕНТНОЙ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ВИХРЕТОКОВОГО ТОЛ- ЩИНОМЕРА // ИЗВ.НАН РА И ГИУА. СЕР. ТЕХ.НАУКИ. –2000.–Т.53, N 3.– С. 377–381.

АРЕШЯН Г.Л., НЕРСИСЯН В.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛ- ЩИНЫ ПРОВОДЯЩЕЙ ПЛАСТИНЫ В ЗАЗОРЕ МАГНИТ- НОЙ ЦЕПИ ВИХРЕТОКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ// ИЗВ.НАН РА И ГИУА. СЕР. ТЕХ.НАУКИ. –2001.– N 1. — С. 67–75.

АРЕШЯН Г.Л., НЕРСИСЯН В.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКО- РОСТИ ПРОКАТКИ ПРОВОДЯЩЕЙ ПОЛОСЫ ВИХРЕТОКО- ВЫМ МЕТОДОМ.// ИЗВ.НАН РА. СЕР. ТЕХ.НАУКИ. – 2001.– N 3.– С. 384–394
Copyright (c) 2004 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)