Том 1, № 2 (2004)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ПЕРЕХОДИ ВАЖКОЇ ДІРКИ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КВАНТОВИХ ТОЧКАХ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАНОЛАЗЕРІ PDF
S. I. Pokutnyi 3-7
ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ СТОХАСТИЧНОГО ЛАЗЕРНОГО ІМПУЛЬСУ І ХАОТИЧНИХ, ФОТОН-КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ В НЕЛІНІЙНІЙ БАГАТОФОТОННІЙ АТОМНІЙ ДИНАМИЦІ У ЛАЗЕРНОМУ Й СТАЛОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛЯХ PDF (English)
A. V. Glushkov, G. P. Prepelitsa, A. A. Svinarenko 8-14
ВОЛЬТ-ФАРАДНІ ВИМІРИ ТА СПЕКТРОСКОПІЯ ПРОВІДНОСТІ САМООРГАНІЗОВАНИХ ГЕРМАНІЄВИХ ОСТРІВЦІВ В КРЕМНІЄВИХ P-N З’ЄДНАННЯХ PDF (English)
M. V. Shkil, V. V. Ilchenko, O. V. Tretyak, P. S. Chen, Z. W. Pei, M. J. Tsai 15-19
ДЕТЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ТОКАМАКА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ВИСОКО ВИРІШЕНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ: НОВА СХЕМА PDF (English)
Yu. G. Chernyakova, V. M. Ignatenko, L. A. Vitavetskaya 20-24

Сенсори фізичних величин

МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ВИМІРЮВАЧ З ТЕРМОРЕЗИСТИВНИМ СЕНСОРОМ PDF (English)
B. M. Mamikonyan, Kh. B. Mamikonyan 25-28
ВИХОРОСТРУМОВИЙ СЕНСОР ТОВЩИНИ І ШВИДКОСТІ ПРОВІДНОЇ НЕМАГНІТНОЇ СМУГИ, ЩО РУХАЄТЬСЯ PDF (Русский)
V. B. Nersisyan 29-33

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

СПЕКТРОСКОПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ PDF (English)
V. I. Chegel, Yu. M. Shirshov 34-49
ЛАЗЕРНИЙ ФОТОІОНІЗАЦІЙНИЙ СЕНСОР ІЗОТОПІВ ТА ПРОДУКТІВ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОВОЇ СХЕМИ PDF (English)
S. V. Ambrosov 50-57
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕМНІЄВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТУРУВАННЯ ЇХ ПОВЕРХНІ PDF
S. V. Lenkov, D. V. Lukomskyy, A. I. Lykov, V. V. Zubarev 58-62

Біосенсори

БІОСЕНСОРИ НА ОСНОВІ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ PDF (Русский)
N. F. Starodub, V. M. Starodub 63-83
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ОПТОХЕМОТРОНОГО (ОХ) СЕНСОРУ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ АНАЛІЗУ PDF (English)
N. V. Masolova 84-88

Матеріали для сенсорів

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В КРИСТАЛАХ GaAs, ДЕФОРМОВАНИХ СТИСКАННЯМ ПРИ 300 К PDF (English)
D. Moskal, V. Nadtochiy, N. Golodenko 89-93