DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2012.1.112933

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОГО БІСМУТОМ PbTe

Ю. В. Лисюк

Анотація


Досліджено вплив домішки бісмуту на термоелектричні параметри зразків плюмбум телуриду виготовлених металокерамічним та парофазним методами. Встановлена кореляція між технологічними факторами, хімічним складом та мікроструктурою і термоелектричними параметрами отриманого матеріалу.


Ключові слова


плюмбум телурид; термоелектричні властивості; технологія синтезу

Повний текст:

PDF

Посилання


Анатичук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. – К.: Наукова думка, 1979. – 768 с.

Anatychuk L. I. Thermoelectricity.V.1. Physics of Thermoelectricity. – Kyiv, Chernivtsi: Institute of Thermoelectricity, 1998. – 376 p.

Сабо Є.П. Технологія халькогенідних термоелементів. Підвищення термоелектричної ефективності // Термоелектрика. – 2000. – №4. – С.49-57.

Абрикосов Н.Х., Шелимова Л.Е. Полупроводниковые материалы на основе соединений AIVBVI. –М.: Наука, 1987. – 195с.

Шперун В.М., Фреїк Д.М., Запухляк Р.І. Термоелектрика телуриду свинцю та його аналогів. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 250 с.

Фреїк Д.М., Пасічняк В.Ф., Борик В.В., Дзундза Б.С., Соколов О.Л. Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства. Т.1. Кристали AIVBVI. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 338с.

Christakudi T.A., Чолаков П.Т.,.Christakudis G.Ch. Технология за получаване на твърди разтвори от системата PbTe1-x(Bi2Te3)x където

x0.02 и изследване на структурните им свойства при Т=300К // Годишник на Софийския Университет «Кл.Охридски». – 1994. –Т.86,

N39. – С.13-22.

Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Матеїк Г.Д., Лисюк Ю.В. Зміна кінетичних параметрів плівок p-PbTe при тривалій витримці на повітрі

// Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – T.12. N 1. – С. 85-94.

Фреїк Д.М., Яворський Я.С., Дзундза Б.С., Горічок І.В., Межиловська Л.Й.. Особливості структури і електричних властивостей тонких

плівок телуриду свинцю легованого вісмутом // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – Т. 12, N 3. – С.633-638.,
Copyright (c) 2012 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)