Том 9, № 1 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ГРАФЕН НА СЕГНЕТОЕЛЕКТИЧНІЙ ПІДКЛАДЦІ: ЕЛЕМЕНТИ ПАМ’ЯТІ І МОДУЛЯТОРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ. ОГЛЯД. PDF
М. В. Стріха 5-19

Сенсори фізичних величин

НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ НАНООБ’ЄКТІВ ТИПУ КВАНТОВИХ ТОЧОК, НАНОДРОТІВ І НАДГРАТОК PDF
Г. П. Гайдар 20-35

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ІНФРАЧЕРВОНІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ-ОЛОВА PDF
А. І. Ткачук, В. В. Тетьоркін, О. М. Царенко, С. І. Рябець, Ю. Г. Ковальов 36-41
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЭРС ХОЛОСТОГО ХОДУ СЕНСОРА ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ НЕІДЕАЛЬНОГО ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ CdS-Cu2S PDF (Русский)
В. А. Борщак 42-47

Хімічні сенсори

ІНЖЕНЕРІЯ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРІВ ПАРИ ЕТАНОЛУ, АМІАКУ ТА АЦЕТОНУ НА ОСНОВІ ТОНКИХ ПЛІВОК ZnO:Cu PDF
В. Б. Капустяник, Б. І. Турко, М. Р. Панасюк, М. В. Партика, Б. Я. Кулик 48-52

Біосенсори

ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СЕЧОВИНИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЛЮДИНИ PDF
С. В. Марченко, О. А. Зінченко, О. Л. Кукла, О. С. Павлюченко, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін 53-61

Матеріали для сенсорів

ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОЕПІТАКСІЙНИХ СТРУКТУР CdHgTe/CdZnTe ПІСЛЯ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ ІОНАМИ БОРУ PDF (Русский)
О. Б. Смірнов, Р. К. Савкіна, Р. С. Удовицька, Г. З. Євменова, Ф. Ф. Сизов 62-69
СЕЛЕКТИВНІСТЬ ГАЗОЧУТЛИВОСТІ КЕРАМІКИ ZnO З ДОМІШКОЮ Ag2O ДО ПАРІВ СПИРТІВ PDF (Русский)
А. Ю. Ляшков, А. С. Тонкошкур 70-75
ЛЕГКОПЛАВКІ ВІСМУТОВМІЩУЮЧІ СТЕКЛА PDF (Русский)
Ш. Д. Курмашев, Т. М. Бугаева, Т. І. Лавренова, П. Ю. Марколенко, Н. М. Садова, О. Н. Софронков, М. М. Ваків 76-81
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОГО БІСМУТОМ PbTe PDF
Ю. В. Лисюк 82-87

Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів

ВПЛИВ АЛЬФА-ОПРОМІНЕННЯ НА КРЕМНІЄВІ МОН-ТРАНЗИСТОРИ PDF
Б. П. Коман 88-96