DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2012.2.113009

ЕЛЕКТРОДИ НА ОСНОВІ НАНОТРУБОК TІО2 ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СЕНСОРА РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ

Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, Л. В. Блінкова, С. В. Карпенко, С. Я. Обловатна

Анотація


Розроблено електроди для електрохімічного сенсора розчиненого кисню, чутливим елементом яких є нанотрубки діоксиду титану, модифіковані неодимом. Максимальна чутливість електродів до кисню досягалась при катодних потенціалах -0,55 – -0,80 В (відн. х.с.е.) і мала значення
(8-12)·10-8 моль/л. Точність вимірювання концентрації О2 – 5-8%, швидкодія – 5-7 с.


Ключові слова


електрохімічний сенсор розчиненого кисню; нанотрубки діоксиду титану

Повний текст:

PDF

Посилання


К. Феттер. Электрохимическая кинетика. – М.: Химия, 1967. – 856 с.

Bukamier Gary L., Rupert Steven L. Selective sensor construction //US Patent 4620918, 1986. US Class: 204/403.02.

Г.Я. Колбасов, В.С. Воробец, А.М.Кордубан и др. Электроды на основе нанодисперсных оксидов титана и вольфрама для сенсора растворенного кислорода // Журн. Прикладной Химии. – 2006. –Т.79, №4. –С. 605-610.

J.C. Cardoso, T.M.Lizier, M.V.Boldrin Zanoni. Highly ordered TiO2 nanotube arrays and photoelectrocatalytic oxidation of aromatic

amine// Applied Catalysis B: Environmental. –2010. –V.99. –P. 96-102.

Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. – М: Высшая школа, 1984. – 519 с.
Copyright (c) 2012 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)