Том 9, № 2 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Проектування і математичне моделювання сенсорів

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОМУТАЦІЇ В ЕЛЕМЕНТАХ ЛОГІКИ “АБО” НА ОСНОВІ ДЖОЗЕФСОНІВСЬКИХ КРІОТРОНІВ PDF
М. В. Тиханський, Р. Р. Крисько 5-11

Сенсори фізичних величин

ІНДУКТИВНО-РЕЗИСТИВНИЙ ГЕНЕРАТОРНИЙ ДАТЧИК PDF
Л. Б. Ліщинська, Я. С. Рожкова, М. А. Філинюк 12-18

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ГРАДІЄНТНІ ХВИЛЕВОДИ ІЗ ЗАДАНИМ ПРОФІЛЕМ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ НА ОСНОВІ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ PDF
І. І. Сакалош, Й. П. Шаркань, Г. Т. Горват, В. М. Рiзак 19-24
АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ КОЕФІЦІЄНТА ПОСИЛЕННЯ ФОТОСТРУМУ І КВАНТОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕМНІЄВИХ P-I-N-ФОТО ПРИЙМАЧІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПРОМІНЕННЯ В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ СПЕКТРУ, ПРОВЕДЕНИЙ ДЛЯ РІЗНИХ ГУСТИН ДИСЛОКАЦІЙ У ПРИЛАДАХ PDF (Русский)
О. В. Свірідова 25-33
ВПЛИВ ДОМІШКИ МАРГАНЦЮ НА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ НАНОКРИСТАЛІВ CdS PDF (Русский)
В. А. Сминтина, В. М. Скобєєва, М. В. Малушин, Д. А. Струц 34-38

Хімічні сенсори

ЕЛЕКТРОДИ НА ОСНОВІ НАНОТРУБОК TІО2 ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СЕНСОРА РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ PDF
Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, Л. В. Блінкова, С. В. Карпенко, С. Я. Обловатна 39-42

Біосенсори

ХЛОРОФІЛ-СЕНСОРИ ПОЛЬОВИХ ПРИЛАДІВ PDF
Д. М. Артеменко, Ю. С. Колесник, В. О. Романов, В. С. Федак 43-49

Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)

ІМПЕДАНС-СПЕКТРОСКОПІЯ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ PDF
А. О. Дружинін, І. П. Островський, Ю. М. Ховерко, Р. М. Корецький 50-55

Матеріали для сенсорів

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАНОДИСПЕРСНИХ КОМПОЗИТІВ «СКЛО - RuO2» ВІД РОЗМІРІВ АГЛОМЕРАТІВ ЧАСТОК СТРУМОПРОВІДНОЇ ФАЗИ PDF (Русский)
Ш. Д. Курмашев, Я. І. Лепіх, Т. I. Лавренова, Т. M. Бугайова 56-60
СТУКТУРНІ Й ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК Cu(In,Ga)Se2 PDF
В. В. Хомяк 61-68
ВПЛИВ ІНВЕРСІЇ ( ) ТИПУ АБСОЛЮТНОГО МІНІМУМУ В НА ЕФЕКТ ЕКРАНУВАННЯ PDF
С. В. Луньов, П. Ф. Назарчук, Л. І. Панасюк, О. В. Бурбан 69-73

Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.)

ЕКСИТОННИЙ СПЕКТР ШЕСТИГРАННОЇ НАНОТРУБКИ, ЯК НАНОСЕНСОРНОГО ЕЛЕМЕНТА PDF
О. М. Маханець, В. І. Гуцул, Н. Р. Цюпак 74-82

Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ КОРОЗІЇ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ. PDF (Русский)
О. В. Лінючева, О. І. Букет, А. В. Блуденко, О. М. Ващенко 83-88