DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2012.2.113190

ХЛОРОФІЛ-СЕНСОРИ ПОЛЬОВИХ ПРИЛАДІВ

Д. М. Артеменко, Ю. С. Колесник, В. О. Романов, В. С. Федак

Анотація


В статті представлено огляд сучасних польових приладів для дослідження та аналізу стану рослин на основі оптичних властивостей хлорофілу основних фірм-виробників. Проведено порівняльний аналіз за функціональними та конструктивними ознаками, на основі якого визначені технічні вимоги до проектування високотехнологічного хлорофіл-сенсора. Розглянуті особливості
проектування такого сенсора.


Ключові слова


відбиття світла; поглинання хлорофілу; індукція флуоресценції хлорофілу; хлорофіл-сенсор

Повний текст:

PDF

Посилання


Романов В.О., Груша В.М., Артеменко Д.М., Скрипник О.В., Вілк Н.М. Інтелектуальні сенсори, особливості та проблеми проектування // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. №7 / 2008.

Біосенсори. WWW. Wikipedia. com

FlaroPen FP-100. Photon Sistems Instruments. htt://www. Psi. GZ /products/ pocket-sizedinstruments // fluor pen.

Z990. FluorPen Handheld Chlorophyll Fluorometer www. Gubitsystems. com.

PAM – 2500, High-Performance Feld and Laboratory Clorophyll Fluorometer. http://www. Walz. com / produkts Icll-p700/ pam-2500/introduction. html

OS – 5p. Clorophill Fluorometer – Pulse Modulated, Multi-Mode, Field Portable. OPTI–Sciences. www. Optisci.com.

FMS1. Fluorescence Monitorinq System. Hansgtech Instruments http://www. Hansatechinstruments. com.

Романов В.А., Галелюка И.Б., Сарахан Е.В. Портативный флуориметр и особености его применения // Сенсорная електроника и

микросистемные технологии – 2010-1. (7) №3 – С 146 -152.

Артеменко Д.М., Китаєв О.І., Федак В.С. Портативний РАМ хлорофіл- флуорометр з вимірюваням термоіндукції / Комп’ютерні засоби, мережі та системи. №9 / 2010.

Патент України на корисну модель №54901 Артеменко Д.М., Войтович І.Д., Китаєв О.І., Клочан П.С., Колесник Ю.С., Романов В.О.

Федак В.С. «Сенсор» Бюл. №22, 2010.

CCM-200 plus, Chlorophyll Content Meter ADC Bioscietific ltd. http :// www. adc. co.UK / Products/ CCM-200 plus chlorophyll Content

Meter/

SPAD 502 plus @ 502 DL plus Chlorophyll Meter http :// www. Specmeters com/chlorophyll Meters/ Minolta.

Патент України на винахід. Сенсор хлорофілу. Бюл. № 2011.

Патент України на корисну модель №37737, Брайко Ю.О., Войтович І.Д., Китаєв О.І., Клочан П.С., Колеснік Ю.С., Романов В.О.,

Федак В.С. «Оптоелектронний сенсор», Бюл. №23, 2008 р.
Copyright (c) 2012 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)