DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2012.2.113208

ІМПЕДАНС-СПЕКТРОСКОПІЯ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ

А. О. Дружинін, І. П. Островський, Ю. М. Ховерко, Р. М. Корецький

Анотація


Досліджено електропровідність та магнетоопір ниткоподібних кристалів Si<B> діаметром 5–40 мкм у температурному інтервалі 4,2÷300 К, частотному діапазоні 1÷1106 Гц та сильних магнітних полях до 14 Тл методом імпедансної спектроскопії. На основі дослідження імпедансу визначені концентрації домішок у кристалах, які становлять 3,61018 см-3 і 5,21018 см-3 і відповідають переходу метал-діелектрик. Показано, що у даних кристалах в інтервалі низьких темпрератур має місце стрибкова провідність по домішковій зоні, яка приводить до виникнення від’ємного магнітоопору.


Ключові слова


магнетоопір; ниткоподібні кристали; імпеданс-спектроскопія

Повний текст:

PDF

Посилання


Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В., Дружинін А.О., Євтух А.А., Ленков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О. Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем / за ред. Лепіха

Я.І.:– Одеса: Астропринт, 2010. – 296 с.

Лєпіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В., Дружинін А.О., Євнух А.А., Лєсков С.В., Мельник В.Г., Проценко В.О., Романов В.О.

Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління / за ред. Я.І. Лєпіха, В.О. Романова.:– Одеса : Астропринт, 2011. – 352 с.

Дружинін А.О., Островський І.П., Когут Ю.Р. Ниткоподібні кристали кремнію, германію та їх твердих розчинів у сенсорній електроніці:

Монографія.– Львів, В-во НУ «Львівська політехніка, 2010. – 200 с.

Дружинін А.О., Островський І.П., Лях Н.С. Магнітоопір ниткоподібних кристалів Ge-Si. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. – Т. 4,

№ 3. – С. 485–490.

Druzhinin A.A., Ostrovskii I.P., Kogut Iu.R. and Warchulska J.K. Magnetoresistance and magnetic susceptibility of doped Si-Ge whiskers // Functional Materials 14, No. 4 (2007).

Павловський І.В. Низькотемпературні п’єзорезистивні характеристики ниткоподібних кристалів p-Si як чутливих елементів сенсорів механічних величин Текст: дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Павловський Ігор Володимирович.– Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007.– 143 с.

Григорчак І.І., Понеділок Г.В. Імпедансна спектроскопія. – Львів, В-во НУ “Львівська політехніка”, 2011. – 352 с.

Мотт Н.Ф. Электронные процессы в некристаллических веществах [Текст]/ Мотт Н.Ф., Дэвис Е.А. - М.: Мир, 1982. - 352 c.

Трофимов И.E., Денин A.И., Mухин В.П. Магнитосопротивление в D- зоне.- М. 1989.- 25 с. (Препр./ ФИАН)

Коноплева Р.Ф. Гальваномагнитные свойства неупорядочных полупроводников.- Ленинград: 1980.- 26 c. (Препр.// № 671, ФТИ)
Copyright (c) 2012 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)