DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2012.2.113703

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ КОРОЗІЇ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ.

О. В. Лінючева, О. І. Букет, А. В. Блуденко, О. М. Ващенко

Анотація


Нижня межа вимірювань – важлива технічна характеристика сенсора, яка значною мірою визначається його фоновим струмом. Робота присвячена дослідженню процесів, що визначають фоновий струм амперометричних сенсорів на прикладі сенсора хлору уніфікованої серії НТУУ «КПІ».
Встановлено, що фоновий струм амперометричного сенсора хлору має електрохімічну природу і є сумою катодних струмів відновлення атмосферного кисню і анодних струмів окиснення титану та його нестехіометричного діоксиду. Тобто процесом, що визначає природу фонових струмів амперометричних сенсорів уніфікованої серії НТУУ «КПІ» є корозія титану зі швидкістю близько 10-9 А/см2.
Фоновий струм амперометричного сенсора після зміни умов навколишнього середовища складається з стаціонарної та нестаціонарної складових, причому остання може значно перевищувати першу і здаватися постійної протягом часу, необхідного для проведення багатьох вимірювань.
Зміна відносної вологості призводить до реакції, обумовленої електрохімічної природою фонового струму: при підвищенні вологості - до анодному стрибка фонового струму, а при зниженні вологості - до катодного стрибка.


Ключові слова


нижня межа вимірювань; амперометричний сенсор; відносна вологість; титан; корозія; нестехіометричний оксид; масообмін

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Чвірук В.П., Поляков С.Г., Герасименко Ю.С. Електрохімічний моніторинг техногенних середовищ. – К.: Академперіодика, 2007. – 323с.

Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1991. – 304 с.

Hitchman M.L., Cade N.J., Gibbs T.K., Hedley N.J.M. Study of the factors affecting mass transport in electrochemical gas sensors // Analyst.

- 1997. - V.122. - .1744.- P.1411-1416.

Чвирук В.П., Линючева О.В., Недашковский В.О., Букет А.И. Массоперенос в амперометрических газовых сенсорах // Электрохимия. – 2006. – №1. – С. 80–90.

Yu. S. Herasymenko and H. S. Vasyl’ev A twostep method for the evaluation of corrosion rate in metals // MATERIALS SCIENCE. – 2009. – №6– P. 899-904.

Справочник химика. - Т.1. - М.-Л.: Химия, 1964. – 1072 с.

Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. – М.:Химия, КолосС, 2008. – 672 с.

Справочник химика. - Т.3. - М.-Л.: Химия, 1964. – 705 с.

Руднев,В.С. Многофазные анодные слои и перспективы их применения// Защита металлов. - 2008. - Т. 44, № 3. - С. 283-292.
Copyright (c) 2012 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)