DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2008.2.114416

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОЛЮМІНІСЦЕНТНИХ ІНДИКАТОРІВ

S. V. Lenkov, J. A. Gunchenko, V. V. Zherevchuk, Ya. I. Lepikh

Анотація


В роботі досліджуються електролюмінісцентні індикатори, які являються одним із ефективних компонентів сучасних систем відображення інформації (СВІ). Однак їх суттєвий недолік — малий термін служби, обмежений надійністю СВІ. Проведені дослідження виявили основні причини старіння індикаторів. Запропоновано заходи збільшення їх надійності.

Ключові слова


індикатор; випромінювання; герметичність; яскравість; надійність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бараненков И.В. Перспективы создания плоских панелей дисплеев с полной цветовой гаммой

на основе тонкопленочных электролюминесцентных устройств // Зарубежная радиоэлектроника. — 1998. — №11. — С. 60-67.

Электропроводность тонких пленок системы HfO2 -Nd2 O3 / Сухарев Ю.Г., Акулюшин И.Л., Андриянов А.В., Миронов В.С., Жеревчук В.В., Поляруш О.В. // Труды Одес. гос. политехн. ун-та. — Одесса, 1995. — 11 с. — Рус. — Деп. в ГНТБ Украины 15.06.95, №1506 — Ук 96.

Андриянов А.В., Жеревчук В.В., Поляруш О.В. Тонкопленочные электролюминесцентные структуры разного цвета свечения // Сборник трудов Одесского политехнического университета. — Одесса: ОПУ. — 1997. — №1. с. 284-286.

Лєнков С.В., Жеревчук В.В., Гунченко Ю.А., Содєєва Л.В. Керування тонкоплівковими електролюмінісцентними індикаторами // Збірник наукових праць ВІКНУ імені Тараса Шевченка, випуск № 11. — Київ, 2008. — С. 38-42.
Copyright (c) 2008 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)