Том 5, № 2 (2008)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ПРО ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР ІЗОТОПІВ ЛАНТАНІДІВ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ НАДТОНКОІ СТРУКТУРИ: 165Ho, 169Tm PDF
O. Yu. Khetselius 5-9
ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОЛЮМІНІСЦЕНТНИХ ІНДИКАТОРІВ PDF (English)
S. V. Lenkov, J. A. Gunchenko, V. V. Zherevchuk, Ya. I. Lepikh 10-13
ДИНАМІЧНА ОПТИЧНА СПІНОВА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОНІВ У НАПІВМАГНІТНОМУ НАПІВПРОВІДНИКУ PDF (Русский)
P. M. Gorley, O. M. Mysliuk, M. Vieira, P. P. Horley, V. K. Dugaev, J. Barnaœ 14-20

Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів

МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ PDF
A. S. Usenko 21-27

Хімічні сенсори

ПОКРАЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО ВОДНЮ СТРУКТУРИ ОСТРІВКОВА ПЛІВКА ПАЛАДІЮ-КРЕМНІЄВИЙ ДІОД ПРИ КІМНАТНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ PDF (English)
V. A. Skryshevsky, V. Polischuk, A. I. Manilov, I. V. Gavrilchenko, R. V. Skryshevsky 28-38

Біосенсори

ІНТАКТНІ РЕКОМБІНАНТНІ КЛІТИНИ ДРІЖДЖІВ HANSENULA POLYMORPHA, НАД-ПРОДУЦЕНТИ ФОРМАЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ, ЯК ЧУТЛИВІ БІОЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДУ PDF
Solomiya Paryzhak, Olha Demkiv, Wolfgang Schuhmann, Mykhailo Gonchar 39-47
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТУ У ВИНОМАТЕРІАЛІ АМПЕРОМЕТРИЧНИМ ФЕРМЕНТНИМ БІОСЕНСОРОМ PDF
T. B. Goriushkina, L. V. Shkotova, E. A. Slastya, A. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych 48-57
КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ ТРИФЕРМЕНТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ PDF
O. O. Soldatkin, V. M. Peshkova, S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin, A. V. Elskaya 58-68
СЕНСОРНІ МАСИВИ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ІСПТ-ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
A. L. Kukla, A. S. Pavluchenko, Yu. V. Goltvjanskyi, A. A. Soldatkin, V. M. Arkhypova, S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin 69-73

Технологія виробництва сенсорів

ОДЕРЖАННЯ ПРОЗОРИХ ПРОВІДНИХ ПЛІВОК CdO І ZnO ПІРОЛІЗОМ АЦЕТАТІВ КАДМІЮ І ЦИНКУ PDF (English)
P. M. Gorley, V. M. Frasunyak, I. G. Orletsky, V. S. Boiko 74-78

Сенсори та інформаційні системи

ДЕТЕКТУВАННЯ КОРЕЛЯЦІІ МІЖ АТМОСФЕРНИМИ ТЕЛЕКОННЕКЦІЙНИМИ ПАТТЕРНАМИ ТА КРИЖАНИМ ПОКРИТТЯМ: МІКРОСИСТЕМНА ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” PDF
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, N. S. Loboda, N. G. Serbov, Yu. Ya. Bunyakova, A. A. Svinarenko 79-84
СХЕМОТЕХНІКА ЗАРЯДОВОЧУТЛИВИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ PDF
A. G. Shvets, I. M. Rarenko 85-93

Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.)

ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК GaNAs ТА GaN, ОТРИМАНИХ НІТРИДИЗАЦІЄЮ ПОРУВАТИХ ПІДКЛАДОК GaAs PDF
A. S. Revenko 94-99