DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2008.2.114586

МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ

A. S. Usenko

Анотація


Розроблено модель взаємодії аналіту з хеморезистивним сенсором на основі електропровідного полімеру для довільної стехіометрії. У квазірівноважному наближені виведено аналітичні вирази для струму через сенсор і детально досліджено особливості його поведінки. Встановлено, що на кінетику струму суттєво впливає спосіб подання аналіту до області, в якій знаходиться сенсор. Виявлено, що вплив стехіометрії на еволюцію струму на початкових стадіях його росту і спаду є якісно різним. Знайдено константи рівноваги реакцій між аналітом і сенсором і запропоновано процедуру, яка дозволяє оцінювати стехіометрію досліджуваної системи.

Ключові слова


аналіт; хеморезистивний сенсор; електропровідний полімер; константи швидкостей реакцій; кінетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Cattrall R.W. Chemical Sensors. — Oxford: Oxford University Press, 1997. — 77 p.

Мясников И.А, Сухарев В.Я., Куприянов Л.Ю., Завьялов С.А. Полупроводниковые сенсоры в физико-химических исследованиях. — М.: Наука, 1991. — 328 с.

Горелов И.П., Рясенский С.С. Сенсоры на основе электронопроводящих полимеров в аналитической химии // Сенсор. — 2004. — No. 1. — С. 2–14.

Кукла А.Л., Посудиевский О.Ю., Конощук Н.В., Павлюченко А.С., Ширшов Ю.М., Походенко В. Д. Сенсорный массив на основе пленок электропроводящих полимеров для систем химического распознавания // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. — 2002. — Т. 37. — С. 173–179.

Посудиевский О.Ю., Конощук Н.В., Кукла А.Л., Павлюченко А.С., Линючев Г.В., Ширшов Ю. М., Походенко В.Д. Влияние природы допанта на отклик сенсорного массива на основе полианилина // Теор. и эксперим. химия. — 2003. — Т. 39, No. 4. — С. 215–220.

Посудиевский О.Ю., Конощук Н.В., Кукла А. Л., Павлюченко А.С., Походенко В.Д. Влияние природы допанта на отклик сенсорных массивов на основе полипиррола // Теор. и эксперим. химия. — 2005. — Т. 41, No. 5. — С. 265–271.

Посудиевский О.Ю., Конощук Н.В., Кукла А.Л., Павлюченко А.С., Линючев Г.В., Походенко В. Д. Влияние природы допанта на отклик пленок поли(3-метилтиофена) // Теор. и эксперим. химия. — 2006. — Т. 42, No. 6. — С. 331–338.

Тарасевич М.Р., Орлов С.Б., Школьников Е.И., и др. Электрохимия полимеров. — М.: Наука, 1990. — 238 с.

Heeger A.J. Semiconducting and metallic polymers: the fourth generation of polymeric materials // Current Applied Physics. — 2001. — Vol. 1. — P. 247– 267.

MacDiarmid A.G. Synthetic metals: a novel role for organic polymers // Synth. Met. — 2002. — Vol. 125. — P. 11–22.

Shirakawa H. The discovery of polyacetylene film. The dawning of an era of conducting polymers // Synth. Met. — 2002. — Vol. 125. — P. 3–10.

Vidybida A.K., Usenko A.S., Kukla A.L., Pavluchenko A.S., Posudievsky O.Yu., Pokhodenko V.D. Structural characteristics of gas sensor based on conducting polymer // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. — 2005. — Vol. 7. — P. 2815–2822.

Відибіда О.К., Усенко О.C., Кукла О.Л., Павлюченко О.С., Посудієвський О.Ю., Походенко В. Д. Характеристики сенсора на основі поліналіну в стехіометрії (1 4 ↔ ) // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. — 2006. — No. 4. — С. 67–75.

Відибіда О.К., Усенко О.C., Кукла О.Л., Павлюченко О.С., Посудієвський О.Ю., Походенко В. Д. Структурно-функціональні характеристики сенсора на основі поліналіну // Збірник наукових праць за комплексною програмою фундаментальних досліджень НАН України “Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій”, Київ. — 2006. — С. 395–406.

Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики. — М.: Высшая школа, 1984. — 464 с.

Розовский А.Я. Гетерогенные химические реакции. Кинетика и макрокинетика. — М.: Наука, 1980. — 324 с.
Copyright (c) 2008 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)