DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2008.2.114441

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТУ У ВИНОМАТЕРІАЛІ АМПЕРОМЕТРИЧНИМ ФЕРМЕНТНИМ БІОСЕНСОРОМ

T. B. Goriushkina, L. V. Shkotova, E. A. Slastya, A. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych

Анотація


Відпрацьовано методику визначення лактату у вині за допомогою амперометричного біосенсора на основі платинового друкованого електрода SensLab та лактатоксидази, іммобілізованої у полімері полі(3,4-етилендіокситіафен) шляхом електрохімічної полімеризації. Продемонстровано, що платиновий друкований електрод SensLab без ферментної мембрани не дає відгуку на вино, сусло та основні інтерферуючі речовини вина. Досліджено селективність амперометричного біосенсора на основі лактатоксидази та показано, що основні інтерферуючі речовини вина не впливають на його роботу. За допомогою розробленого біосенсора проведено аналіз концентрації лактату у винах різного типу та у суслі. Показано високу кореляцію результатів, отриманих за допомогою лактатного амперометричного біосенсора, із даними традиційного методу кількісного аналізу лактату — високоефективної рідинної хроматографії.


Ключові слова


амперометричний біосенсор; лактат; вино; сусло

Повний текст:

PDF

Посилання


Горюшкіна Т.Б., Дзядевич С.В., Виноградні вина: хімічний склад та традиційні методи визначення їхніх компонентів // Біотехнологія. — 2008. — № 2. — в друці.

Горюшкіна Т.Б., ДзядевичС.В., Ферментні біосен- сори для кількісного аналізу компонентів вина // СЕМСТ. — 2008.

Avramescu A., Noguer T., Magearu V., Marty J-L., Chronoamperometric determination of d-lactate usingscreen-printed enzyme electrodes // Anal. Chim. Acta. — 2001. — Vol. 433, № 1. — Р. 81 — 88.

Parra A., Casero E., Vazquez L., Pariente F., Lorenzo E., Design and characterization of a lactate biosensor based on immobilized lactate oxidase onto gold surfaces // Anal. Chim. Acta. — 2006. — Vol. 555. — P. 308 — 315.

Esti M., Volpe G., Micheli L., Delibato E., Compagnone D., Moscone D., Palleschi G., Electrochemical biosensors for monitoring malolactic fermentation in red wine using two strains of Oenococcus oeni // Anal. Chim. Acta — 2004. — Vol. 513, № 1. — Р. 357 — 364.

Katrlіk J., Pizzariello A., Mastihuba V., Svorc J., Stred’ansky M., Miertus S., Biosensors for L-malate and L-lactate based on solid binding matrix // Anal. Chim. Acta. — 1999. — Vol. 379, № 1 — 2. — Р. 193 — 200.

Mazzei F., Botre F., Favero G., Peroxidase based biosensors for the selective determination of D, L-lactic acid and L-malic acid in wines // Microchemical Journal. — 2007. — Vol. 87. — P. 81 — 86.

Miertus S., Katrlik J., Pizzariello A., Stred’ansky M., Svitel J., Svorc J., Amperometric biosensors based on solid binding matrices applied in food quality monitoring // Biosensors and Bioelectronics. — 1998. — Vol. 13, № 7 — 8. — Р. 911 — 923.

Avramescu A., Noguer T., Avramescu M., Marty J-L., Screen-printed biosensors for control of wine quality based on lactate and acetaldehyde determination // Anal. Chіm. Acta. — 2002. — Vol. 458, № 1. — Р. 203 — 213.

Serra B., Reviejo A.J., Parrado C., Pingarron J.M., Graphite-Teflon composite bienzyme electrodes for the determination of L-lactate: Application to food samples // Biosensors and Bioelectronics. — 1999. — Vol. 14, № 4 — 6. — Р. 505 — 513.

Шкотова Л.В., Горюшкіна Т.Б., Сластья Е.А., Солдаткін О.П., Тран-Мін К., Шовелон Ж. — М., Дзядевич С.В., Амперометричний біосенсор для аналізу лактату у вині та у виноградному суслі у процесі його ферментації // Укр.біохім.журнал. — 2005. — Т. 77, №5. — C. 123 — 130.

Смуток О.В. Скринінг мікробних продуцентів, очистка та біоаналітичне використання L –лактат: цитохром с-оксидоредуктази Hansenula polymorpha: Дис. канд. біол.наук, 03.00.07. — Львів, 2007. — 140 с.

Azevedo A.M., Prazeres M.F., Cabral J.M.S., Fonseca L.P., Ethanol biosensors based on alcohol oxidase // Biosensors and Bioelectronics. — 2005. — Vol. 21. — P. 235 — 247.

Ghosh S., Rasmusson J., Inganas O., Supramolecular self-assembly for enhanced conductivity in conjugated polymer blends: ionic crosslinking in blends of Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)-Poly (styrenesulfonate) and Poly (vinylpyrrolidone) // Adv. Mater.– 1998.– Vol.10, №14.– P. 1097 — 1099.
Copyright (c) 2008 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)