DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2008.2.114446

СЕНСОРНІ МАСИВИ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ІСПТ-ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

A. L. Kukla, A. S. Pavluchenko, Yu. V. Goltvjanskyi, A. A. Soldatkin, V. M. Arkhypova, S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin

Анотація


Розроблено топологію транзисторних чипів на основі диференційних іон-селективних польових транзисторів (ІСПТ) та виготовлено серію рН-чутливих сенсорних елементів за кремнієвою інтегральною р-канальною МОН-технологією. Розроблено уніфіковану вимірювальну кювету для диференційної пари ІСПТ, яка є базовим модулем для побудови багатоканального сенсорного масиву. Розглянуто основні типи електронних ІСПТ-перетворювачів та проаналізовано їх характеристики щодо біосенсорних застосувань. На основі рН-ІСПТ-елементів та низки іммобілізованих біоселективних ферментних шарів розроблено експериментальні зразки біосенсорів для вимірювання токсичних речовин у розчинах. Отримано калібрувальні криві для визначення концентрацій органофосфорних і карбаматних пестицидів та глікоалкалоїдів.


Ключові слова


іон-селективний польовий транзистор; диференційна пара ІСПТ; іммобілізовані ферменти; органофосфорні та карбаматні пестициди; глікоалкалоїди

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzyadevych S.V., Soldatkin A.P., El’skaya A.V., Martelet C. et al., Enzyme biosensors based on ionselective field-effect transistors // Analytica Chimica Acta. — 2006. — 568. — P. 248-258.

Набок А.В., Присяжнюк О.К., Устилко В.Е., Ширшов Ю.М., Ионоселективные полевые транзисторы с диэлектрической изоляцией // Укр. хим. журнал. — 1989. — T.55, №4. — C. 386- 388.

Кукла А.Л., Павлюченко А.С., Голтвянский Ю.В., Ширшов Ю.М., Многоэлементные сенсорные массивы на основе интегральных кремниевых ионоселективных полевых транзисторов для систем химического мониторинга // Опто- электроника и полупроводниковая техника. — 2007. — Вып.42. — С. 72-79.

Koshets I.A., Shirshov Yu.M., Snopok B.A. et al., The ISFET-based system for glucose determination // Proceedings of SPIE. — 2001. — 4425. — Р. 163- 169.

Солдаткін О.О., Назаренко О.А., Павлюченко О.С., Кукла О.Л., Архипова В.М. та ін., Оптимізація роботи ферментних біоселективних елементів як складових потенціометричного мультибіосенсора // Біополімери і клітина. — 2008. — Т.24, № 1. — С. 41-50.

Soldatkin O.O., Nazarenko O.A., Marchenko S.V., Pavluchenko O.S. et al., Development of enzyme multibiosensor for determination of several toxic compounds // International Conference “Functional Materials ICFM-2007”, Partenit, Crimea, Ukraine, 2007, Р. 485.

Demchenko O.V., Kukla A.L., Pavluchenko A.S., Аrray of ISFETs for biochemical applications // Тези доповіді на 2-й Міжнародній науковотехнічній конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”, Одеса, Україна, 2006, С. 170.
Copyright (c) 2008 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)