DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2009.1.115363

АКУСТИЧНА ЕМІСІЯ ПРИ НЕОДНОРІДНОМУ ТЕРМІЧНОМУ ІМПУЛЬСНОМУ ВПЛИВІ З УТВОРЕННЯМ РІДКОЇ ФАЗИ

O. V. Lyashenko, V. P. Veleshchuk, O. I. Vlasenko, A. P. Onanko, I. O. Lyashenko, Ju. A. Onanko

Анотація


Розглянуто питання про релаксацію поверхневих механічних напруг після імпульсного лазерного опромінення складних напівпровідникових сполук, що супроводжується формуванням складного акустичного відгуку. В роботі показано, що поріг лазерно-індукованого плавлення моно- та полікристалів можна встановити по залежності амплітуди а (або) енергії акустичного відгуку від інтенсивності лазерного імпульсу, зокрема даним етодом встановлено пороги плавлення монокристалів GaAs, CdTe та Si при імпульсному аносекундному опроміненні рубіновим та неодимовим лазером. Встановлено, що при імпульсному наносекундному лазерному опроміненні можлива реєстрація тільки дискретної високоенергетичної акустичної емісії за рахунок швидкої релаксації створених пружних та термопружних напруг.


Ключові слова


акустична емісія; лазерне опромінення; термонапруги

Повний текст:

PDF

Посилання


Байдулаева А., Велещук В.П., Власенко А.И., Даулетмуратов Б.К., Ляшенко О.В., Мозоль П.Е. Влияние процесса плавления на акустический отклик соединений CdTe и GaAs при импульсном лазерном облучении // ФТП. — 2008. — Т.42, №3. — С. 286–290.

Байдуллаева А., Булах М.Б., Власенко А.И., Ломовцев А.В., Мозоль П.Е. Динамика развития поверхностных структур в кристаллах р-CdTe при облучении импульсным лазерным излучением // ФТП – 2004. — Т.38, №1. — С. 26-29.

Amit G., Avinashi K., Kailash T.N., Surendera B.K. Comparative study of evolution of laser damage in HgCdTe, CdTe, and CdZnTe with nanosecond 1,06- μm wavelength multiple pulses // Proceedings of the SPIE. — 2004. — Vol.5273. — Р. 122-128.

Блонский И.В., Тхорик В.А., Цицилиано А.Д. Акустическая эмиссия в процессе лазерного отжига монокристаллов кремния // ФТП – 1997. — Т.39, №3. — С. 505–509.

Колдунов М.Ф., Маненков А.А., Покотило И.Л. Механическое разрушение прозрачных твердых тел лазерными импульсами разной длительности // Квантовая электроника – 2002. — Т.32, №4. — С. 335–340.

Володин Б.Л., Емельянов В.И., Шлыков Ю.Г. Взрывное накопление точечных дефектов как механизм многоимпульсного разрушения поглощающих сред // Квантовая электроника – 1993. — Т.20, №1. — С. 57–61.

Шмельова Л.В., Єжов С.М., Супрун А.Д., Шевченко С.Я. Динаміка локально-фазових переходів, зумовлених інтенсивним лазерним випромінюванням // Український фізичний журнал, 2006. — Т.51, №8. — С. 788 — 794.

Ермолов И.Н., Алешин Н.П., Потапов А.И. Неразрушающий контроль. Акустические методы контроля (Книга 2). — М.: Высш. школа, 1991. — 283 с.

Ляшенко О.В. Моделювання динаміки акустичної емісії матеріалів // Вісник Київського університету, серія: фіз. — мат. науки. — 2004. — №3. — С. 20-23.

Безродний Д.А., Шабатура О.В., Ляшенко О.В., Велещук В.П., Байдулаєва А., Онанко А.П., Онанко Ю.А. Акустична емісія в гетерозернистих плагіогранітах при неоднорідному термічному впливі //Вісник Київського університету, серія: геологія. — 2007. — № 41-42. — С. 37 – 39.

Делоне Н.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. — М.: Наука, 1989. — 280 с.

Гусев В.Э., Карабутов А.А. Лазерная оптоакустика. — М.: Наука, 1991. — 304 с.
Copyright (c) 2009 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)