Том 6, № 1 (2009)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

МАГНІТООПІР ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ В МАНГАНІТАХ Pr0.70Ba0.30MnO3+δ З УПОРЯДКУВАННЯМ В А-ПОЗИЦІЇ PDF (English)
S. V. Trukhanov, A. V. Trukhanov, C. E. Botez, H. Szymczak 5-11

Сенсори фізичних величин

АНІЗОТРОПНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ СЕНСОРА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ ТЕМ ПЕЛЬТЬЄ PDF (Русский)
A. A. Ascheulov, D. D. Velichuk, R. G. Cherkez, I. S. Romanyuk 12-16

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ВИЯВЛЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТЕПЛОВИХ ТА ФОТОННИХ ПРИЙМАЧІВ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF (Русский)
F. F. Sizov, A. V. Shevchik-Shekera 17-24
КВАНТОВА МІРА ЧАСТОТИ І ДЕТЕКТУВАННЯ ЗСУВУ ЛІНІЙ НАДТОНКОЇ СТРУКТУРИ ІТЕРБІЯ ЗА РАХУНОК ЗІТКНЕНЬ В АТМОСФЕРІ ГЕЛІЯ PDF (English)
A. V. Loboda, E. V. Mischenko, Yu. V. Dubrovskaya, A. A. Svinarenko 25-29
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ СПЕКТРІВ КАОННИХ ТА ПІОННИХ АТОМІВ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕРНОЇ СТРУКТУРИ PDF (Русский)
O. Yu. Khetselius, A. V. Turin, D. E. Sukharev, T. A. Florko 30-35

Акустоелектронні сенсори

АКУСТИЧНА ЕМІСІЯ ПРИ НЕОДНОРІДНОМУ ТЕРМІЧНОМУ ІМПУЛЬСНОМУ ВПЛИВІ З УТВОРЕННЯМ РІДКОЇ ФАЗИ PDF
O. V. Lyashenko, V. P. Veleshchuk, O. I. Vlasenko, A. P. Onanko, I. O. Lyashenko, Ju. A. Onanko 36-41

Біосенсори

ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ЛЮДИНИ PDF
V. N. Arkhypova, S. V. Dzyadevych, D. A. Efimov, A. P. Soldatkin 42-49

Матеріали для сенсорів

ВПЛИВ ІОНІВ LI НА ФОТОЧУТЛИВІ ПАРАМАГНІТНІ ЦЕНТРИ В МОНОКРИСТАЛАХ ZnS PDF (Русский)
E. V. Skuratovskaya, M. F. Bulaniy, A. V. Kovalenko, S. A. Omelchenko 50-54

Технологія виробництва сенсорів

РОЗРОБКА ПЛІВКОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ ITO ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ PDF (Русский)
K. Y. Krikun, G. S. Khrypunov, N. A. Kovtun, E. K. Belonogov 55-60
ВПЛИВ ВМІСТУ КИСНЮ У РОБОЧОМУ ГАЗІ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК Zn1-x MnxO, ОДЕРЖАНИХ РЕАКТИВНИМ МАГНЕТРОННИМ РОЗПИЛЮВАННЯМ PDF
V. V. Khomyak 61-63

Сенсори та інформаційні системи

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF (Русский)
A. D. Vasylenko, L. V. Shkotova, V. G. Melnik, L. N. Semenytcheva, S. V. Dzyadevych 64-75
КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД КЕРУВАННЯ ЛОГІЧНИМ СТАНОМ КРІОТРОНІВ НА ОСНОВІ СКВІДІВ PDF
M. V. Tyhanskyi, A. I. Partyka 76-81