DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2009.1.115368

ВПЛИВ ІОНІВ LI НА ФОТОЧУТЛИВІ ПАРАМАГНІТНІ ЦЕНТРИ В МОНОКРИСТАЛАХ ZnS

E. V. Skuratovskaya, M. F. Bulaniy, A. V. Kovalenko, S. A. Omelchenko

Анотація


В роботі досліджено вплив домішки літію на поведінку локальних фоточутливих парамагнітних центрів Fe3+, Cr+, А-центрів та спектри фотолюмінесценції у кристаллах ZnS в діапазоні довжин хвиль 350 – 750 нм при Т = 300 К та Т = 77 К


Ключові слова


сульфід цинку; літий, ЕПР; фотолюмінесценція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Коваленко А.В., Борисенко Н.Д. Глубокие центры захвата носителей заряда в монокристаллах ZnSxSe1-x //Неорг. материалы. — 1994. — Т. 30, №3. — С. 424-425.

Коваленко А.В., Борисенко Н.Д. Тип проводи мости и глубокие центры захвата носителей заряда в монокристаллах ZnSxSe1-x //ФТП. — 1994. — Т. 28, №4. — С. 646-650.

Махний В.П., Слетов М.М., Чабан Ю.Я. Фотолюминесценция кристаллов p-ZnS‹Li› //Неорг. материалы. — 1998. — Т. 34, №9. — С. 1031-1033.

Гавриленко В.И., Грехов А.М, Коробутяк Д.В., Литовченко. Оптические свойства полупроводников. — К.: Наукова Думка, 1987. — 608 с.

Берлов П.А., Буланый М.Ф., Коваленко А.В., Коджеспиров Ф.Ф., Якунин А.Я. Рекомбинационная фотолюминесценция в кристаллах ZnS, легированного Al //Неорг. материалы. — 1985. — Т. 21, №9. — С. 1453-1456.

Гурвич А.М. Введение в физическую химию кристаллофосфоров. — М.: ВШ, 1971. — 336 с.

Буланый М.Ф., Коваленко А.В., Полежаев Б.А. Спектры марганцевых центров свечения в сульфиде цинка //Журн. прикл. спектр. — 2002. — Т. 69, №5. — С. 646-649.
Copyright (c) 2009 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)