DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.1.115942

МОДЕЛЮВАННЯ ВІДГУКУ СЕНСОРА НА ЛОКАЛЬНИХ ПЛАЗМОНАХ У ШАРІ НАНОЧАСТИНОК

Є. Г. Борщагівський, В. З. Лозовський, Т. О. Мішакова

Анотація


На основі самоузгодженого підходу з використанням функцій Гріна нами було побудовано модель оптичного відгуку шару наночасток, що випадково розподілені на поверхні. Електромагнітну взаємодію між частинками було враховано в побудованій моделі за допомогою рівняння Ліпмана-Швінгера, що модифікує ефективну поляризованість шару. На основі розробленого формалізму були змодельовані спектри пропускання такої структури які демонструють зсув плазмонного резонансу при адсорбції додаткового шару на наночастках. На основі розробленої моделі, що враховує взаємодію між частками, можна розрахувати чутливість таких сенсорів а також знаходити оптимальні параметри наночасток для підвищення чутливості.


Ключові слова


моношар; наночастки; сенсор; локальні плазмони; оптичний відгук

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kreiter Ì., Unger À. Analyzing the Performance of Plasmonic Resonators for Dielectric Sensing // J. Phys. Chem. C. — 2009. — 113 (28) — p. 12243–12251.

Persson B. N. J. Lateral interactions in small particle systems // J. de Physique (suppl.) — 1983. — 44. — C.409–419.

Борщагівський Є. Г., Лозовський В. З., Мішакова Т. О. Теорія еліпсометрії шару напівпровідникових наночастинок, що покривають поверхню // УФЖ. — 2010. — Т. 55, № 10. — С. 1137–1146.

Лозовский В. З К теории эллипсометрии субмонослойных адсорбционных покрытий // Оптика и спектроскопия. — 1988. — Т.65, № 6. — С.1373–1377.

Джексон Дж. Классическая электродинамика — М: Мир, 1965.

Christy R. W., Johnson P. B. Optical Constants of the Noble Metals // Phys. Rev. B 6. — 1972. — p.4370– 4379.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)