Том 8, № 1 (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ З ФІЗИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРАФЕНУ В СЕНСОРИЦІ PDF
Я. І. Лепіх 5-9
НЕРІВНОВАЖНІ ЕЛЕКТРОНИ Й ДІРКИ В ГРАФЕНІ (ОГЛЯД) PDF
М. В. Стріха 10-19
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В PbSnTe:In ПРИ ІНЖЕКЦІЇ ЕЛЕКТРОНІВ PDF (Русский)
А. М. Акімов, А. Е. Клімов, І. Г. Неізвестний, М. С. Пащин, В. М. Шерстякова, В. М. Шумський 20-26
ФІЗИКА ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНИХ АТОМНИХ ПРОЦЕСІВ В УСТАНОВКАХ ДЛЯ ПОДІЛЕННЯ ІЗОТОПІВ ТА ГАЗІВ: НОВІ ОПТИМАЛЬНІ СХЕМИ PDF (English)
О. В. Глушков, Я. І. Лепіх, Г. П. Препелиця, С. В. Амбросов, О. В. Бакуніна, А. А. Свинаренко, А. В. Лобода 28-35

Проектування і математичне моделювання сенсорів

МОДЕЛЮВАННЯ ВІДГУКУ СЕНСОРА НА ЛОКАЛЬНИХ ПЛАЗМОНАХ У ШАРІ НАНОЧАСТИНОК PDF (Русский)
Є. Г. Борщагівський, В. З. Лозовський, Т. О. Мішакова 36-40

Сенсори фізичних величин

НАНОСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ СПОЛУК IV-VI ДЛЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ (ОГЛЯД) PDF
Д. М. Фреїк, І. К. Юрчишин, В. М. Чобанюк, Р. І. Никируй, Ю. В. Лисюк 41-54
ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ, ЩО ЛЕГОВАНІ АТОМАМИ ЛІТІЮ І АЛЮМІНІЮ PDF (Русский)
В. А. Сминтина, В. М. Скобєєва, М. В. Малушин 55-58

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ВПЛИВ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВІДПАЛУ НА СТРУМИ У ФОТОДІОДНИХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ КРТ PDF
Ф. Ф. Сизов, І. О. Лисюк, Ж. В. Гуменюк-Сичевська, З. Ф. Цибрій, К. В. Андрєєва 59-64
ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК CdXZn1-XO, ВИРОЩЕНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИМ МАГНЕТРОННИМ РОЗПИЛЮВАННЯМ PDF
В. В. Хомяк, М. М. Сльотов, О. М. Сльотов 65-68

Біосенсори

ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНУ B1 НА НАНОСТРУКТУРОВАНІЙ ПОВЕРХНІ НІКЕЛЮ PDF (English)
O. Шевченко, O. Лут, О. Aксіментьєва 69-73
ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНА СЕНСОРИКА ЖОВЧНИХ ПІГМЕНТІВ PDF
К. М. Музика 74-78

Матеріали для сенсорів

ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ ПТ СТРУКТУР З ШАРОМ КТ В ПІДЗАТВОРНІЙ ОБЛАСТІ PDF (English)
В. В. Ільченко, Ш. Д. Лін, В. В. Марін, О. В. Третяк 79-84

Технологія виробництва сенсорів

СЕЛЕКТИВНЕ ТРАВЛЕННЯ КРИСТАЛІВ p-InP З НАНЕСЕНІМІ НА НИХ ПОДРЯПИНАМИ PDF (Русский)
Я. О. Сичікова, В. В. Кідалов, Г. О. Сукач 85-93

Сенсори та інформаційні системи

МЕТРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОЧУТЛИВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF (Русский)
В. Г. Мельник, М. П. Рубанчук, В. А. Романов, Я. И. Лепих 94-99