DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.1.116042

ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНУ B1 НА НАНОСТРУКТУРОВАНІЙ ПОВЕРХНІ НІКЕЛЮ

O. Шевченко, O. Лут, О. Aксіментьєва

Анотація


Вітамін В1 (тіамін бромід) входить до складу ферментів, які беруть участь в
обміні речовин в живих організмах, що зумовлює його широке застосування у медичній практиці для лікування різноманітних нервових хвороб. На відміну від полярографічного визначення вітаміну В1, запропоновано вольтамперометричний хемосенсор, в якому як індикаторний електрод використовується наноструктурована поверхня нікелю. Встановлено, що інтенсивність розряду тіамін броміду на наноструктурованій нікелевій поверхні вища порівняно з гладким нікелевим електродом у 2–3 рази і збільшується у десятки разів порівняно з ртутним електродом. Це забезпечує значне підвищення чутливості сенсора і робить його використання більш безпечним.


Ключові слова


наноструктурований електрод; вітамін B1; вольтамперометрія; хемосенсор; чутливість

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Арзамасцев А. П., Печенников В. М., Родионова Г. М. Анализ лекарственных смесей. — М.: Компания Спутник, 2000. — 275 c.

Зарєченський М. А., Пєтухов І. Ю., Гайдукевич О. М. Методи аналізу водорозчинних вітамінів та їх аналогів // Вісник фармації. –1995. —

№ 1–2. — С. 53–57.

Петухов И. Ю., Зареченский М. А., Гайдукевич А. Н. Потенциометрическое определение тиамина бромида в фармацевтических препаратах с использованием ионселективного электрода // Журн. аналит. химии. — 1996. — Т. 51. — № 9. —

С. 1018–1020.

С. П. Мискиджьян, Л. П. Кравченюк. Полярография лекарственных препаратов. — 1976. — 232 с.

Глызина Т. С., Колпакова Н. А. Аналитические возможности метода инверсионной вольтамперометрии при определении тиамина гидрохлорида и унитиола в инъекционных растворах // Материалы регион. научно-практической конф. "Технология органических веществ и высокомолекулярных соединений" — г. Томск, 2003. —

С. 29–33

Ziyatdinova G.., Grigor’eva L., Morozov M., Gilmutdinov A., Budnikov H. Electrochemical oxidation of sulfur-containing amino acids on an electrode

modified with multi-walled carbon nanotubes // Microchim Acta. — 2009. — Vol. 165. — P. 353–359.

Патент RU № 2084885; G01N27/48. Способ количественного

определения витаминов В1 и В2 в пищевых продуктах / Анисимова Л. С.; Слипченко В. Ф.; Филичкина О. Г.; Пикула Н. П.; Городилова В. М.; Слепченко Г. Б // Заявка № 95114897/13 от 17.08.1995 Дата публикации: 20.07.1997 Заявитель(и): Томский политехнический

университет.

Шевченко О. П., Білий О. В. Електрохімічне відновлення бензойної кислоти на наноструктурованих нікелевих електродах // Украинский

химический журнал. — Т. 74. — № 5. — 2008.— С. 55 — 59.

Лаврентович Я. И., Коноплею Ю. Н., Зайцев В. Г. Массивы острийных структур на металлической поверхности // Поверхность.— 1991. —

Т.9. — С. 63 — 67.

Ленинджер А. Основы биохимии. — М. : Мир, 1985. — Т. 1. — С. 107–136.

Михеева Е. В., Анисимова Л. С., Слепченко Г. Б. Вольтамперометрический контроль витамина В1 в фармпрепаратах, биологических и других объектах // Материалы VII конф. «Аналитика

Сибири и Дальнего Востока — 2004». — Новосибирск, 2004. — С. 130.

Шевченко О. П. Фізико-хімічні властивості наноструктурованих

електродів на основі нікелю у процесах електровідновлення: Дис.канд.хім. наук. 02.00.04. — Л., 2008. — 137 с.

Бейзер М., Лунд Х. Органическая электрохимия. (пер. с англ. В. А. Петросяна и Л. Г. Феоктистова). — М. : Химия, 1988. — 456 с.

Аксіментьєва О. І., Шевченко О. П., Лут О. А. Спосіб вольтамперометричного визначення вітаміну В1. Заявка № U201003765 (UA) від 01.04.2010.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)