DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.2.116581

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО НЕЙТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНОГО СПЛАВУ Fe70Cr15B15 В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ

Л. В. Поперенко, Д. В. Носач, І. В. Юргелевич

Анотація


Досліджено вплив тривалого нейтронного опромінення на оптичні властивост
і аморфного металевого сплаву Fe70Cr15B15 в інфрачервоній області ν=400-5000 см-1 методом спектральної еліпсометрії. Встановлено, що поведінка діелектричної проникності стрічок Fe70Cr15B15 в ІЧ області не може бути описана друдеподібними залежностями після нейтронного опромінення. Зміни оптичних сталих сплаву Fe70Cr15B15 пов’язані з частковим зняттям напруг у поверхневому шарі стрічок, тобто формуванням більш однорідної структури сплаву.


Ключові слова


оптичні властивості; еліпсометрія; аморфний сплав; нейтронне опромінення

Повний текст:

PDF

Посилання


Судзуки К., Фудзимори Х., Хасимото К. Аморфные металлы: Пер. с япон. — М.: Металлургия, 1987. — 328 с.

Gerling R., Schimansky F.P., Wagner R. Two–stage embrittlement of amorphous Fe40Ni40B20 resulting from a loss of free volume and phase separation // Acta Metal. — 1985. — Vol. 36, ¹ 3. — P. 575–583.

Roeseler F. Infrared Spectroscopic Ellipsometry. — Berlin: Akademie–Verlag, 1990. — 160 p.

Аззам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризованный свет: Пер. с англ. — М.: Мир, 1981. — 584 с.

Поперенко Л.В. Оптические свойства и электронная структура аморфных сплавов на основе элементов группы железа: Автореф. дис…д-ра физ.-мат. наук. — Киев. — 1992. — 38 с.

Соколов А.В. Оптические свойства металлов. — М.: Физматгиз, 1961. — 464 с.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)