Том 8, № 2 (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЧИННИК АКУСТИЧНОЇ ДІЇ НА СТРУКТУРУ ДЕФЕКТНИХ КОМПЛЕКСІВ У НАПІВПРОВІДНИКАХ PDF
Я. М. Оліх, О. Я. Оліх 5-12
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК В ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Р. М. Балабай, Д. В. Рябчиков 13-18
ВПЛИВ ТОПОЛОГІЇ ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ НА ЕФЕКТ SEIRA PDF
О. М. Фесенко 19-26

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО НЕЙТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНОГО СПЛАВУ Fe70Cr15B15 В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ PDF
Л. В. Поперенко, Д. В. Носач, І. В. Юргелевич 27-31
ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОЇ РЕКОМБІНАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КРЕМНІЄВИХ ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУРАХ PDF
В. В. Черненко 32-38
ГНУЧКІ ЕЛЕМЕНТИ ОПТИЧНИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ СПРЯЖЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ PDF
О. І. Аксіментьєва, О. І. Конопельник, Б. Р. Ціж, О. М. Євчук, М. І. Чохань 39-44
БАГАТОПЕРЕХІДНІ КРЕМНІЄВІ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЯК СЕНСОРИ У СИСТЕМАХ ОПТИЧНОЇ ЛОКАЦІЇ PDF
М. В. Кіріченко, В. Р. Копач, Р. В. Зайцев, Н. В. Куца, К. Ю. Крикун 45-49
ДЕТЕКТУЮЧА ЕФЕКТИВНІСТЬ Х І γ ВИПРОМІНЮВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ СdTe І CdZnTe З ОМІЧНИМИ КОНТАКТАМИ Й ДІОДОМ ШОТТКІ PDF
О. Л. Маслянчук 50-56

Біосенсори

СЕНСОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В МАЛИХ ОБ’ЄМАХ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН PDF (Русский)
Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, Л. В. Блінкова 57-60
ВИКОРИСТАННЯ КЛІНОПТИЛОЛІТУ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ УРЕАЗНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ рН-ЧУТЛИВИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ PDF
М. К. Шелякіна, О. О. Солдаткін, В. М. Архипова, Б. Аката, Н. Жаффрезик-Рено, С. В. Дзядевич 61-68

Матеріали для сенсорів

ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ПРЕКУРСОРУ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК ДВООКИСУ ОЛОВА PDF (Русский)
В. С. Гріневич, В. А. Сминтина, С. М. Савін, Л. М. Філевська, Б. Улуг, М. Халук Туркдемір, А. Улуг, С. Ялткая 69-75
СЕНСОРИ З ІЗОВАЛЕНТНИМИ ДОМІШКАМИ PDF (Русский)
М. М. Сльотов, В. В. Косоловський, О. М. Сльотов, К. С. Ул’яницький 76-80
НОВА ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНА СХЕМА ПОДІЛЕННЯ ІЗОТОПІВ З АВТОІОНІЗАЦІЙНОЮ СОРТИРОВКОЮ ВИСОКОЗБУДЖЕНИХ АТОМІВ ДЛЯ ВИСОКО РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ ТА ПРОДУКТІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Без заголовку (English) PDF (English)
О. В. Глушков, Г. П. Препелица, О. Ю. Погосов, В. Г. Шевчук, А. А. Свинаренко, Г. В. Ігнатенко, О. В. Бакуніна 81-86

Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів

МЕХАНІЗМИ ВІДМОВИ ТА ДЕГРАДАЦІЯ ПОТУЖНИХ СВІТЛОДІОДІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ ГАЛІЮ PDF
В. П. Велещук, О. І. Власенко, О. В. Ляшенко, М. П. Киселюк 87-93