DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.2.116711

БАГАТОПЕРЕХІДНІ КРЕМНІЄВІ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЯК СЕНСОРИ У СИСТЕМАХ ОПТИЧНОЇ ЛОКАЦІЇ

М. В. Кіріченко, В. Р. Копач, Р. В. Зайцев, Н. В. Куца, К. Ю. Крикун

Анотація


Наведені результати експериментального та теоретичного дослідження можливост і використання багатоперехідних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) як сенсорів у системах оптичної локації. Експериментально встановлено, що досліджуваним багатоперехідним ФЕП притаманний лінійний характер спаду залежності напруги холостого ходу норм ( ) ХХ U α та струму короткого замикання норм ( ) КЗ J α зі збільшенням величини кута α надходження випромінювання до їх фотоприймальної поверхні. Запропоновані напрямки подальшого удосконалення конструкції багатоперехідних ФЕП, реалізація яких дозволить полегшити реєстрацію сигналу від сенсора вимірювальним приладом та більш гнучко керувати характером спаду залежності норм ( ) ХХ U α за рахунок спрямованого регулювання часу життя неосновних носіїв заряду у базових кристалах.


Ключові слова


фотоперетворювач; рефлектор; кут падіння світла; коефіцієнт відбиття; параметри

Повний текст:

PDF

Посилання


Kirichenko M. V., Kopach V. R., Zaitsev R. V., et al. Sensitivity of silicon photovoltaic converters to the light incidence angle on their receiving surface // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. — 2009. — No. 3. — P. 22–26

Keogh W., Cuevas A. Simple flashlamp I-V testing of solar cells // Proceedings. 26th Photovoltaic Solar Energy Conference, Anaheim, CA. — 1997. — P. 199–202.

E. Kerschaver, R. Einhaus, J. Szlufcik, J. Nijs, R. Mertens, Proc. 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference (Barcelona, Spain, 1997), p. 2438.

Kopach V. R., Kirichenko M. V., Shramko S. V., et al. / New approach to the efficiency increase problem for multi-junction silicon photovoltaic converters with vertical diode cells // Functional Materials. — 2008. — Vol. 15. — No. 2. — P. 253–258.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)