DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.2.116602

ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОЇ РЕКОМБІНАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КРЕМНІЄВИХ ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУРАХ

В. В. Черненко

Анотація


Експериментально досліджений вплив приповерхневого ізотипного n+-nпереходу сформованого біля фронтальної поверхні на рекомбінаційні характеристики кремнієвих фоточутливих структур. Показано, що присутність приповерхневого ізотипного переходу в таких структурах забезпечує малу швидкість ефективної поверхневої рекомбінац ії навіть у випадку незапасивованої поверхні. Встановлено, що після стравлення сильнолегованої n+-області приповерхневого ізотипного n+-n-переходу ефективна швидкість поверхневої рекомбінації збільшується внаслідок того, що домінуючими рекомбінаційними механізмами стають рекомбінація через поверхневі рекомбінаційні центри та рекомбінація в області просторового заряду шару виснаження.


Ключові слова


кремнієва фоточутлива структура; поверхнева рекомбінація; приповерхневий ізотипний перехід; пасивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбань А. П., Литовченко В. Г. Исследование токов, управляемых поверхностным пространственным зарядом, в эффекте поля и МОПструктурах // Укр. физич. журн. — 1967. — Т.12, № 7. — С.1069–1082.

Wolf M. High-efficiency silicon solar cells. — Proc. 14th IEEE Photovoltaic Specialists Conf. — San Diego, USA, 1980. — P.674–679.

Green M. A. Silicon solar cells: evolution, high-efficiency design end efficiency enhancement // Semicond. Sci. Technol. — 1993. — Vol.8, №1. — P.1–12.

Swanson R. M. Approaching the 29 % limit efficiency of silicon solar cells. — Proc. 20th European Photovoltaic Solar Energy Conf. — Barcelona, Spain, 2005. — P.584–589.

Green M. A., Blakers A. W., Narayanan S., Taquk M. Improvements in silicon solar cell efficiency // Solar cells. — 1986. — V.17, N1. — P.75–83.

Kerr M. J., Campbell P., Cuevas A. Lifetime and efficiency limits of crystalline silicon solar cells. — Proc. 29th IEEE Photovoltaic Specialists Conf. — New Orleans, USA, 2002. — P.438–441.

Glunz S. W., Sproul A. B., Warta W., Wettling W. Injection-level-dependent recombination velocities at the Si-SiO2 interface for various dopant concentrations // J. Appl. Phys. — 1994–75, N3. — P.1611–

Kampwerth H., Rein S., Glunz S. Accurate determination of bulk lifetime and surface recombination velocity // Proc. 19th European Photovoltaic Solar Energy Conf. — Paris, France, 2004. — P.733–737.

Swanson R. M. Point-contact solar cells: modeling and experiment // Solar cells. — 1986. — V.17, N1. — P.85–118.

Вплив плаваючих р-n-переходів на ефективність кремнієвих сонячних елементів із тиловими контактами / Горбань А. П., Костильов В. П., Саченко А. В. та ін. // Укр. фіз. журн. — 2010. — Т.55,

№ 7. — С.784–792.

Горбань А. П., Костылёв В. П. О просветлении кремниевых поверхностно-канальных фотопреобразователей // Надежность микроэлектронных схем и элементов. — Киев: Наук. думка. — 1982. — С.87–93.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)