DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.2.116757

СЕНСОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В МАЛИХ ОБ’ЄМАХ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН

Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, Л. В. Блінкова

Анотація


Розроблено електрохімічний сенсор для визначення концентрації кисню в
малих об’ємах біологічних рідин. Мікроелектрод (робочий електрод) сенсора виконано у вигляді тонкої голки з нанесеним чутливим шаром дисперсного оксиду титану, модифікованого лантаном. Максимальна чутливість сенсора до кисню досягалася при катодній перенапруз і -0,45 — -0,70 В і мала значення (1,0–1,5)∙10–7 моль/л. Точність відтворення показань струму при цих потенціалах ±5 %. Швидкодія сенсора — 4–7 с.


Ключові слова


електрохімічний сенсор розчиненого кисню; дисперсний оксид титану; модифікований лантаном

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Воробец В. С.. Колбасов Г. Я., Карпушин Н. А., Обловатная С. Я. Электрокаталические свойства дисперсного TiO2 — электрода // Вестник Харьковского национального ун-тета. 2005. — Химия, Вып. 12(35), № 648. — С.137–140.

Антропов Л. И.. Теоретическая электрохимия. — М: Высшая школа, 1984. — 519 с.

Г. Я. Колбасов, В. С. Воробец, А. М. Кордубан. и др. Электроды на основе нанодисперсных оксидов титана и вольфрама для сенсора растворенного кислорода // Журн. Прикладной Химии. — 2006. — Т.79, № 4. — С. 605–610.

Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець. Сенсори кисню на основі InP- та TiO2-електродів для біологічно активного середовища. // Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій. Конференція-звіт з комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України. Київ, 2005 р. Тези доповідей, С. 29.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)