DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.2.116782

ВИКОРИСТАННЯ КЛІНОПТИЛОЛІТУ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ УРЕАЗНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ рН-ЧУТЛИВИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ

М. К. Шелякіна, О. О. Солдаткін, В. М. Архипова, Б. Аката, Н. Жаффрезик-Рено, С. В. Дзядевич

Анотація


Перевірено можливість використання природного цеоліту кліноптілоліту для
модернізації біоселективного елемента біосенсора на основі рН-чутливих польових транзистор ів з метою покращення його аналітичних характеристик. В якості дослідної моделі було використано біоселективний елемент на основі уреази, іммобілізованої методом ковалентної зшивки глутаровим альдегідом. Досліджено робочі характеристики біосенсорів на
основі суміші уреази та кліноптилоліту та порівняно їх з характеристиками біосенсора на основі лише уреази.
Встановлено, що використання кліноптілоліту в складі біоселективних елементів призводить до збільшення величини відгуку розроблених біосенсорів. Досліджено залежність відгуку уреазного біосенсора від концентрації кліноптилоліту в біомембрані. Оптимальна концентрація кліноптилоліту складала 10 %. Було апробовано ряд конструкцій біоселективних елементів на основі одно- та двошарових мембран з різними комбінаціями та співвідношеннями кліноптилоліту та уреази. Крім того, показано, що наявність кліноптилоліту в біомембрані покращує відтворюваність та операційну стабільність сигналів біосенсорів. Показано, що застосування кліноптилоліту в складі біоселективних елементів може використовуватися для покращення характеристик уреазних біосенсорів.


Ключові слова


біосенсор; рН-чутливий польовий транзистор; уреаза; цеоліт; кліноптилоліт

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)