DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.2.116686

ГНУЧКІ ЕЛЕМЕНТИ ОПТИЧНИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ СПРЯЖЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ

О. І. Аксіментьєва, О. І. Конопельник, Б. Р. Ціж, О. М. Євчук, М. І. Чохань

Анотація


Запропоновано метод формування чутливих до дії полярних газів вільних еластичних плівок спряжених поліаміноаренів, включених у матрицю полівінілового спирту. Вивчено структуру, оптичні і термомеханічні властивості отриманих плівок. Показано, що під дією аміаку відбуваються спектральні, і, відповідно, візуальні зміни кольору вільних плівок. На цій основі розроблено метод отримання гнучких кольорових індикаторів для експресконтролю вмісту аміаку у повітрі.


Ключові слова


поліаміноарени; гнучкі плівки; оптичні сенсори; аміак; експрес-контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Heeger A. J. Semiconducting and metallic polymers: the fourth generation of polymeric materials // Synth. Metals. — 2002. — V. 123. — P.23–42.

Аксіментьєва О. І. Електрохімічні методи синтезу та провідність спряжених полімерів. — Л.: Світ, 1998. — 153 с.

Konopelnik O. I., Aksimentyeva O. I., Tsizh B. R., Chokhan M. I. Physical and Technological Properties of the Sensor Materials Based on Conjugated

Polyaminoarenes // Physics and Chemistry of Solid State. — 2007. — V.8., № 4. — P.786–790.

Wilson S. A., Jourdain R. P., Zhang Q., Dorey R. A., Bowen C. R. et al., New materials for micro-scale sensors and actuators. An engineering review. // Materials Science and Engineering R: Reports. —

— V.56(1–6). — P.1–129.

Стахіра П. Й., Готра З. Ю., Глушик І. П., Аксіментьєва О. І., Черпак В. В., Фечан А. В. Кінетика оптичного відгуку при абсорбції аміаку в плівці поліаніліну // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», сер. «Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки». — 2005. — T.108, № 542. — С.3–7.

Дорожкин Л. М., Розанов И. А. Химические газовые сенсоры в диагностике окружающей среды // Сенсор. — 2001. — № 2. — С. 2–9.

Чохань М. І., Ціж Б. Р., Лазоренко В. Й., Аксіментьєва О. І. Технологічні властивості напівпровідникових сенсорів для визначення вмісту етанолу у харчових продуктах // Східно-європейський журнал передових технологій. — 2008. — Т.6/4, № 30. — С.49–51.

Патент № 53159 А (UA). Спосіб одержання струмопровідних полімерних композитів. /Аксіментьєва О. І., Українець А. М., Конопельник O. І, Євчук О. М. / Опубл.15.01.2003. — Бюл.№ 1.

Українець А. М., Аксіментьєва О. І., Мартинюк Г. В., Конопельник О. І., Євчук О. М. Термомеханічні і електричні властивості композитів спряжених поліаміноаренів з полівініловим спиртом // Вопросы химии и химич. технологи. — 2004. — № 3. — С.132–135.

Tsizh B. R., Chokhan M. I., Aksimentyeva O. I., Konopelnyk O. I., Poliovyi D. O. Sensors Based on Conducting Polyaminoarenes to Ñontrol the Animal Food Freshness // Mol. Cryst. & Liq. Cryst. — 2008. — Vol.497. — P. 586–592.

Патент № 26256, Україна, МПК7 G01N 33/02; G11B 11/00. Індикатор свіжості продуктів тваринництва / Чохань М. І., Ціж Б. Р.,

Аксіментьєва О. І., Польовий Д. О.; заявл. 10.05.2007; опубл. 10.09.2007р., Бюл. № 14.

Liu T., Christian B., Chu B. Nanofabrication in polymer matrixes // Prog. Polym. Sci. — 2003. — Vol. 28. — P. 5–26.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)