КВАНТОВО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ РУБРЕНУ ЗІ СТЕАРИНОВОЮ КИСЛОТОЮ І ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ У ПРОГНОЗУВАННІ ЛЕНГМЮРОГЕННОСТІ

Автор(и)

  • Г. Б. Халед Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine
  • К. М. Музика Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/1815-7459.2018.4.150506

Ключові слова:

квантово-хімічний розрахунок, молекулярна система, рубрен, поліметилметакрилат, стеаринова кислота, амфіфільність

Анотація

Представлено результати квантово-хімічних досліджень енергії взаємодії між молекулами рубрену і стеаринової кислотою, а також рубреном і поліметилметакрилатом (ПММА). Проведені дослідження показали, що комплекси рубрену з ПММА міцніші, ніж між рубреном і стеаринової кислотою. Це дає можливість з великою мірою ймовірності припустити, що ПММА буде кращим кандидатом-амфіфільною сполукою для створення плівок Ленгмюра-Блоджетт з рубреном, який є неамфіфільною молекулою.

Посилання

G. J. Ashwell. Langmuir-Blodgett films: Molecular engineering of non-centrosymmetric structures for second-order nonlinear optical applications // Journal of Materials Chemistry. 9(9), pp. 1991-2003 (1999).

Г. Б. Халед, А. В. Кукоба, О. М. Білаш, Ю. Т. Жолудов, Д. В. Сніжко, К. М. Музика. Електрохемілюмінесцентна платформа для твердофазного визначення слідових концентрацій поліциклічних ароматичних вуглеводнів // Радіотехніка: Всеукр. між- від. наук. -техн. зб. 192, с. 106 -112 (2018).

Y. Zholudov, D. Snizhko, A. Kukoba, H. Bilash, M. Rozhitskii. Aqueous electrochemiluminescence of polycyclic aromatic hydrocarbons immobilized into Langmuir–Blodgett film at the electrode // Electrochimica Acta, 54 (2), pp. 360-363 (2008).

I. A. Nicholls, K. Adbo et al. Can we rationally design molecularly imprinted polymers // Analytica Chimica Acta. 435 (1), pp. 9-18 (2001).

K. M. Muzyka, S. Piletsky, M. Rozhitskii. Chapter. 5 MIP-based Voltammetric Sensors. in Molecularly Imprinted Polymers: A Handbook for Academia and Industry, Alvarez-Lorenzo C.; iSmithers, UK, pp. 197-228 (2013). (Chapter).

К. Музика. Метод теорії функціонала густини у дослідженні псевдо-іммунологічної специфічності штучного рецептора на меламін // Східно-европейський журнал передових технологій. № 5(6), С. 22-26 (2014).

К. Музика. Обчислювальний експеримент в обґрунтуванні вибору функціонального мономеру для синтезу «штучного рецептора» на меламін // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. Т. 11(1), с. 33-41 (2014).

O. Trott, A. J. Olson. AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading // Comput. Chem. 31, pp. 455-461 (2010).

E. G. Hohenstein. Assessment of the performance of the M05−2X and M06−2X exchange-correlation functionals for noncovalent interactions in biomolecules // Journal of Chemical Theory and Computation. 4(12). pp. 1996–2000 (2008).

S. F. Boys, F. Bernardi. The calculation of small molecular interactions by the differences of separate total energies. Some procedures with reduced errors Mol. Phys., 19, pp. 553-566 (1970)

M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, K. N. Kudin, V. N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, and D. J. Fox, Gaussian 09, Revision A. 01, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-11

Номер

Розділ

Біосенсори