Том 15, № 4 (2018)

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. (ДО 100-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ) PDF
В. А. Шендеровський 5-17
ФІЗИКА НАНОТРАНЗИСТОРІВ: УСТРІЙ, МЕТРИКА ТА КЕРУВАННЯ PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха 18-40

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ХАОС-ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ, ОБРОБКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДАНИХ ВИМІРЮВАННЯ ДЛЯ ХАОТИЧНИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ І СЕНСОРІВ PDF (English)
О. В. Глушков, В. В. Буяджи, В. Б. Терновський, Г. В. Ігнатенко, Г. О. Кузнєцова, О. Машканцев 41-49
ОПТИМІЗОВАНА РЕЛЯТИВІСТСЬКА ОПЕРАТОРНА ТЕОРІЯ ЗБУРЕНЬ В СПЕКТРОСКОПІЇ БАГАТОЕЛЕКТРОННОГО АТОМУ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ: ДЕТЕКТУВАННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF (English)
Г. О. Кузнецова, А. В. Глушков, М. Ю. Гурська, А. А. Буяджи, В. Б. Терновський 50-57
ФОТОЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ: ГІБРИДНИЙ МЕТОД ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ ТА ФУНКЦІЙ ГРІНА У ВИЗНАЧЕННІ МОЛЕКУЛЯРНИХ КОНСТАНТ PDF (English)
Г. В. Ігнатенко, О. В. Глушков, О. Ю. Хецеліус, Ю. Я. Бунякова, А. А. Свинаренко 58-66

Біосенсори

КВАНТОВО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ РУБРЕНУ ЗІ СТЕАРИНОВОЮ КИСЛОТОЮ І ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ У ПРОГНОЗУВАННІ ЛЕНГМЮРОГЕННОСТІ PDF
Г. Б. Халед, К. М. Музика 67-76

Матеріали для сенсорів

СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА БАЗІ СИСТЕМИ “SiO2-B2O3-Bi2O3-Zno-BaO” PDF
Я. І. Лепіх, Т. І. Лавренова, Н. М. Садова, В. А. Борщак, А. П. Балабан, Н. П. Затовська 77-84
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИТУ PP-VO2 PDF
В. Р. Колбунов, О. В. Вашерук 85-92
ВОЛОГО І ЕТАНОЛО ЧУТЛИВІСТЬ ТОНКИХ ПЛІВОК ДІОКСИДУ ОЛОВА, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРІВ PDF
Л. М. Філевська, А. П. Чебаненко, М. А. Клочков, В. С. Гріневич, В. А. Сминтина 93-99

Сенсори та інформаційні системи

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА АЛГОРИТМУ РОБОТИ ВИСОКОЧУТЛИВОЇ МУЛЬТИСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ З ІМПЕДАНСНИМИ ДАТЧИКАМИ PDF (Русский)
В. Г. Мельник, П. И. Борщев, А. Д. Василенко, А. В. Слицкий 100-109