DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2018.4.150507

СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА БАЗІ СИСТЕМИ “SiO2-B2O3-Bi2O3-Zno-BaO”

Я. І. Лепіх, Т. І. Лавренова, Н. М. Садова, В. А. Борщак, А. П. Балабан, Н. П. Затовська

Анотація


Досліджено процеси склоутворення, кристалізації, а також вивчені фізико - хімічні властивості системи “SiO2-B2O3-Bi2O3-ZnO-BaO” при різних співвідношеннях концентрацій вихідних компонентів і легуючих домішок, від їх гранулометричного складу з метою вибору оптимальних складів стекол для резистивних, провідникових і діелектричних шарів товстоплівкових елементів гібридних інтегральних схем, сонячних батарей, мікроелектронних сенсорів та ін. Розроблено легкоплавке скло для товстоплівкових нанокомпозитів, яке не містить токсичних сполук свинцю. У якості основного склоутворюючого компоненту обрано оксид вісмуту, який надає можливість отримувати більш легкоплавкі стекла.

Ключові слова


нанокомпозити; легкоплавкі стекла; гібридні інтегральні схеми; сенсори

Повний текст:

PDF

Посилання


Lepikh Ya. I., Lavrenova T. I., Sadova N. N. Physical properties of nanocomposite elements based on Ni // Materials of the XVI international conference on physics and technology of thin films and nanosystems (ICPTTFN-XVI) May 15-20, 2017, Ivano-Frankivsk, Ukraine, P. 232.

Лепіх Я. І., Лавренова Т. І. Комплексний склад для відновлення і захисту розплаву низькотемпературного припою від окислення і випаровування. Патент на корисну модель № UA 116128 U від 10. 05. 2017. Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017.

Лепіх Я. І., Лавренова Т. І. . Садова Н. М. Склоподібні матеріали для нанокомпозитів на базі системи “скло- оксиди металів” // Сб. научных трудов ІХ Международной научн. конф. «Функциональная база наноэлектроники». 18-23 сентября 2017, Харьков-Одесса. - С. 33-35.

Лепіх Я. І., Лавренова Т. І. Легкоплавке скло для нанокомпозитів. Патент на винахід №113565 від 10. 02. 2017.
Copyright (c) 2018 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)