DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2019.1.159484

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, УСПІХУ, ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ

В. М. Локтєв

Анотація


Стаття присвячена огляду і аналізу становлення 100-літньої діяльності Національної академії наук України, яка була заснована 27 листопада 2018 року. Слід зазначити, що у різні часи Академія де-що міняла свою назву, але сутність і значимість її не мінялась. Нинішню назву Національна академія наук України отримала з набуттям Україною незалежності 13 грудня 1991 року. Весь історичний шлях НАН України з усіма проблемами і успіхами розвитку показано у безпосередньому зв’язку з історичними подіями, що відбувалися в різні періоди історії України – в часи державності, її втрати, воєн і революцій.

Показана ціла плеяда видатних українських вчених і державних діячів, яких часто відділити одних від других важко, що відіграли визначальну роль, чи місію у заснуванні, становленні і розвитку Національної академії наук продовж усього її 100-річного шляху життя і діяльності: М. С. Грушевський, В. І. Вернадський, М. П. Василенко, П. П. Скоропадський, А. Ю. Кримський, О. І. Левицький, В. І. Липський, В. О. Плотников, Б. Є. Патон та ін.

Зазначається, що предтечею академії було Наукове товариство імені Тараса Шевченка (НТШ), створене у Львові в 1873 р, у якому знайшли самовизначення видатні інтелектуали, діячі культури і науки, втому числі такі світила науки як А. Айнштайн, Д. Гільберт, М. Планк та ін.

Не залишились поза увагою і критичні оцінки нинішнього стану справ академії, що витікають з недостатнього розуміння значимості Національної академії наук для економіки країни, її обороноздатності, охорони здоров’я, екології, та всіх інших суспільно значимих аспектів, що виражається, зокрема, у вкрай низькому фінансуванні науки і статусі науковців.


Ключові слова


Національна академія наук України; історія

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)