Том 16, № 1 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, УСПІХУ, ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ PDF
В. М. Локтєв 5-23
ФІЗИКА НАНОТРАНЗИСТОРІВ: ТЕОРІЯ MOSFET В ТРАДИЦІЙНОМУ ВИКЛАДІ, ОСНОВИ МОДЕЛІ ВІРТУАЛЬНОГО ВИТОКУ Й НАБЛИЖЕННЯ ВИСНАЖЕННЯ PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха 24-49

Проектування і математичне моделювання сенсорів

ДЕТЕКТУВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АТОМІВ Na ШАРУВАТИМИ ХАЛЬКОГЕНІДАМИ ОЛОВА: РОЗРАХУНКИ ІЗ ПЕРШИХ ПРИНЦИПІВ PDF
Р. М. Балабай, Ю. О. Прихожа, О. Х. Тадеуш 50-58

Сенсори фізичних величин

ІНДИКАЦІЯ ТИСКУ ЗА ЧАСОМ ВСЕРЕДИНІ ПОТОКУ РІДИНИ СЕНСОРОМ НА ОСНОВІ ПНЕВМАТИЧНОГО ФОТОННОГО КРИСТАЛУ PDF
Є. Я. Глушко, О. М. Степанюк 59-67

Матеріали для сенсорів

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА МАГНІТНУ ЧУТЛИВІСТЬ МОНОКРИСТАЛІВ n-Si<P> PDF
С. В. Луньов, А. І. Зімич, В. Т. Маслюк, І. Г. Мегела 68-76
ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ PDF
В. Ю. Єрохов, Ю. М. Ховерко, С. І. Нічкало 77-86