DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2019.2.171238

ПРИСТРОЇ НА ПАХ З КЕРОВАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Я. І. Лепіх

Анотація


Стаття присвячена важливому розділу акустоелектроніки – пристроям на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) з керованими характеристиками. Стаття містить значну оглядову частину, аналіз існуючих методів керування характеристиками, а також опис запропонованого розробленого нового метода, що базується на ефекті кутової залежності фазової швидкості поширення ПАХ у монокристалічних п’єзоелектриках. Наводяться приклади практичної реалізації метода у конкретних пристроях, вказуються досягнуті і можливі галузі застосування.

Детально розглянуто новий оригінальний підхід до створення високоефективних акустоелектронних пристроїв на ПАХ з керованими основними характеристиками - використання анізотропних властивостей п’єзоелектричних монокристалів. Зокрема, кутових залежностей фазової швидкості поширення ПАХ. Цей ефект, а також безконтактна генерація і детектування ПАХ дозволили змінювати характеристики пристроїв на ПАХ, наприклад, фільтрів з переналагоджуваною частотою в 5-6 разів більше, ніж у аналогів і створювати сенсори різного функціонального призначення. Показано, таким чином, що активна акустоелектроніка дозволяє не тільки істотно поліпшити досягнуті параметри пристроїв, але і збільшити число виконуваних пристроями функцій, забезпечити їх складність і функціональну гнучкість, розширивши таким чином можливості акустоелектроніки в цілому.


Ключові слова


акустоелектронні пристрої з керованими характеристиками на поверхневих акустичних хвилях

Повний текст:

PDF

Посилання


Balyisheva O. L., Grigorevskiy V. I., Gulyaev Yu. V. i dr. Akustoelektronnyie ustroystva obrabotki i generatsii signalov. Printsipyi rabotyi, rascheta i proektirovaniya // Monografiya pod red. Yu. V. Gulyaeva-M.: Radiotehnika, 2012. - 576 s (in Russian).

Gulyaev Yu. V., Ivanov S. N., Kotelyanskiy I. M., Mansfeld G. D. O vozmozhnosti sozdaniya akustoelektronnogo usilitelya na osnove epitaksialnoy strukturyi n-n GaAs // Radiotehnika i elektronika. -1977. -T. 22, No 4. S. 723-728 (in Russian).

Dashenkov V. M., Kavchenko V. I., Yurevich I. G. Filtryi na PAV s upravlyaemyimi chastotnyimi harakteristikami // Pisma v ZhTF. -1983. T. 9, Vyip. 8. -S. 493-496 (in Russian).

Vershinin M. C., Osipenko B. A., Suryigin A. I. i dr. Elektronnoe upravlenie fazovoy skorostyu PAV v strukture okis tsinka na kremnii // Pisma v ZhTF. -1988. -T. 4, Vyip. 18. -S743-747 (in Russian).

Grischenko E. K. Vtorichnoe pezoelektricheskoe vzaimodeystvie v ogranichennyih tverdyih telah i upravlenie akusticheskimi polyami: Avtoref. dis. d-ra fiz. mat. nauk: 01. 04. 06. / Akust. in-t AN SSSR. -M. –1989. -35s (in Russian).

Golan G., Giffel G., Yanilov. Surface acoustic wave voltage controlled directional coupler//Phys. ser. -1989. -Vol. 38. -No 4. -P. 534-538.

V. Biryukov, Yu. I. Golovko, S. I. Masyichev, V. M. Muhortov. Preobrazovateli poverhnostnyih akusticheskih voln s elektricheski reguliruemoy chuvstvitelnostyu// Nauka yuga Rossii (vestnik yuzhnogo nauchnogo tsentra) 2016, T. 12 No 1, S. 11-15 (in Russian).

Gulyaev Yu. V., Koleshko V. M., Meshkov Yu. V. Tenzoeffekt v strukturah na poverhnostnyih akusticheskih volnah so zvukoprovodom iz monokristallicheskogo kvartsa // Radiotehnika i elektronika. -1988. -t. 33. - No 11. -S 2448 – 2451 (in Russian).

Lopushenko V. K., Bilko B. I., Chernyak N. G. Metod issledovaniya dinamiki tenzopreobrazovatelya na perestraivaemom PAVavtogeneratore // V kn.: Materialyi konferentsii “Akustoelektronnyie ustroystva obrabotki informatsii na poverhnostnyih akusticheskih volnah”. -M. 1990. -S. 332-333 (in Russian).

Lepikh Ya. I. Datchik davleniya s tenzochuvstvitelnyim preobrazovatelem na poverhnostnyih akusticheskih volnah. // Tehnologiya i konstruirovanie v radioelektronnoy apparature. -2004. -No 3– S. 54-54 (in Russian).

Zhovnir N. F., Chernyak N. G., Didkovskiy A. A., Kovtun R. I., Naumenko S. S. Izmeritelnyie preobrazovateli fizicheskih velichin na PAV // Elektronika i svyaz, 2003. - No 18. - S 22-27 (in Russian).

Lepikh Ya. I., Poddubnyiy V. A., Chernyak N. G. Razrabotka vyisokostabilnyih perestraivaemyih generatorov dlya akustoelektronnyih datchikov mehanicheskih velichin // Zb. 3-oyi Mizhnar. n. -t. konf. «Sensorna elektronika i mikrosistemni tehnologiyi» Ukrayina, Odesa, 2-6 veresnya, 2008. -S. 212 (in Russian).

Golenischev-Kutuzov, A. V. Indutsirovannyie domennyie strukturyi v elektroi magnito- uporyadochennyih veschestvah [Tekst] / A. V. Golenischev-Kutuzov, V. A., Golenischev-Kutuzov, R. I. Kalimullin. - M.: Fizmatlit, 2003 g. - 136 s (in Russian).

Vendik I. B. Perestraivaemyie ob’emnyie akusticheskie rezonatoryi s indutsirovannyim pezoeffektom v segnetoelektrike [Tekst] / I. B. Vendik // Fizika tverdogo tela. - 2009. - Tom 51. - Vyip. 8. - S. 1495 -1498 (in Russian).

Pashchenko, V. P. Surface Acoustic Wave Ferroelectric Phononic Crystal Based on Electric Field Induced Periodic Domains. [Elektronnyiy resurs] / V. P. Pashchen¬ko, S. S. Yankin // COMSOL Conference. - Rotterdam, 2013. Rezhim dostupa: http://www.comsol.com/paper/download/182211/pashchenko_abstract. pdf.

Pashchenko, V. P. Surface acoustic wave ferroelectric phononic crystal tunable by electric field [Text] / V. P. Pashchenko // Nanosystems: physics, chemistry, mathe¬matics. - 2013, Vol. 4, Issue 5. - P. 630 - 634.

Lepikh Ya. I. Acoustoelectronic devices with controlled characteristics «Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics» (UkrMiCo), Odesa, Ukraine, 201, 11-15 Sept. 2017, International Conference on. Date Added to IEEE Xplore: 07 November 2017 ISBN Information: Electronic ISBN: 978- 1-5386-1056-5 USB ISBN: 978-1-5386-1055- 8 Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386- 1057-2 DOI: 10.1109/UkrMiCo.2017.8095390 Publisher: IEEE Conference Location: Odesa, Ukraine.

Lepikh Ya. I. Frequency dependences of signal insertion losses in devices on SAW with piezoelectric acoustic duct // 8th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals,(UWBUSIS-16), 5-11 September, 2016, Odesa,Ukraine, P. 187-189. DOI: 10.1109/UWBUSIS.2016.7724184 http:// dx.doi.org/10.1109/UWBUSIS.2016.7724184 IEEE Conference

Lepikh Ya. I., A. A. Evtukh, V. O. Romanov Suchasni mikroelektronni datchiki dlya Intelektualnih sistem-//-Visn. NAN Ukrayini, 2013, No 4,- S. 40-49 (in Ukrainian).

Lepikh Ya. I. Metod perenastroyki chastotyi ustroystva na poverhnostnyih akusticheskih volnah // Patent na izobretenie No 95526 ot 10. 08. . 2011. Opubl. Byul. No 15 ot 10. 08. 2011 (in Russian).
Copyright (c) 2019 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)