DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2012.4.115024

РОЗРОБКА АВТОНОМНОЇ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ІМУНОСЕНСОРНОЇ КАМЕРИ ДЛЯ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОННИХ СПЕКТРОМЕТРІВ СЕРІЇ «ПЛАЗМОН»

В. Назаренко, Н. Сторожилова, Є. Макогоненко, Г. Березницький, І. Колеснікова, Е. Луговской, А. Самойлов, Ю. Ушенін

Анотація


Розроблено, виготовлено і протестовано діючий макет автономної багатокоміркової імуносенсорної камери, призначеної для роботи з приладами серії «Плазмон», яка придатна для багаторазового використання та тривалого зберігання імуносенсорного чіпа.

Ключові слова


багатоканальна імуносенсорна камера; оптимізація; ППР; «Плазмон»; одночасна ковалентна іммобілізація; монАТ; фібриноген

Повний текст:

PDF

Посилання


Войтович І. Д., Корсунський В. М. Інтелектуальні сенсори. 2007. – Київ. - 513 с.

Storozhylova N. S., Bereznytsky G. K., Makogonenko E. M., Lugovskoi E. V. Preparation of SPR Immunosensor Chip for Fibrinogen and Soluble Fibrin Determination in Human Plasma// Materials of The Bridges in Life Sciences 6th Annual Scientific Meeting [«RECOOP HST Consortioum»], (Bratislava, Slovakia, April 8-10, 2011) / - p. 146-147.

Урвант Л. П., Макогоненко Є. М., Березніцкії Г. К., Луговська Н. Е., Луговський Е. В., Колєснікова І. М., Підюра М. О., Позняк Т. А., Сторожилова Н. С., Комісаренко С. В. Відщеплення фібринопептиду А викликає структурні перебудови в 118-134 ділянці молекули фібрин(оген)у// ДАН України.- 2012.- N7.- с. 170-175.

Позняк Т. А., Колесніова І. М., Макогоненко Є. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Гоголінська Г. К., Пидюра О. М., Луговський Е. В., Комісаренко С. В. Зміни просторової орієнтації аС регіонів в молекулі фі-бриногену під час його трансформації у полімерний фібрин// Доп. НАН України.– 2012. – N5. – С. 168-173.
Copyright (c) 2012 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)