Том 9, № 4 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: ВИНИКНЕННЯ СТРУМУ, ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАКОНУ ОМА І МОДИ ПРОВІДНОСТІ В КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ–ВГОРУ» PDF
Ю. О. Кругляк, Н. Ю. Кругляк, М. В. Стріха

Акустоелектронні сенсори

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ТЕМПЛАТА PDF (Русский)
В. Ф. Косоротов, Л. В. Щедрина

Біосенсори

РОЗРОБКА АВТОНОМНОЇ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ІМУНОСЕНСОРНОЇ КАМЕРИ ДЛЯ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОННИХ СПЕКТРОМЕТРІВ СЕРІЇ «ПЛАЗМОН» PDF
В. Назаренко, Н. Сторожилова, Є. Макогоненко, Г. Березницький, І. Колеснікова, Е. Луговской, А. Самойлов, Ю. Ушенін
ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ РЕКОМБІНАНТНОЇ УРЕАЗИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВМІСТУ СЕЧОВИНИ В РЕАЛЬНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ PDF
С. В. Марченко, О. П. Солдаткін
ЗАСТОСУВАННЯ АМОНІЙ-СЕЛЕКТИВНОГО ЦЕОЛІТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНОГО ДВОФЕРМЕНТНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ L-АРГІНІНУ PDF (English)
О. Я. Саяпіна, М. Й. Мацишин, В. М. Пешкова, О. П. Солдаткін, В. Г. Мельник, А. Валкаріус, Н. Жаффрезик-Рено, С. В. Дзядевич

Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)

СИЛИ ОСЦИЛЯТОРА МІЖЗОННИХ КВАНТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У БАГАТОШАРОВИХ КВАНТОВИХ ТОЧКАХ З ДОМІШКОЮ PDF
В. А. Головацький, І. Б. Франків, О. М. Войцехівська

Матеріали для сенсорів

ВИГОТОВЛЕННЯ МОНОДИСПЕРСНИХ КЕРАМІЧНИХ ПОРОШКІВ SiC І Si3N4 З ВИКОРИСТАННЯМ CO2-ЛАЗЕРА PDF (Русский)
Ш. Д. Курмашев, А. Н. Софронков, Т. М. Бугайова, Т. І. Лавренова, Н. С. Дзюба

Сенсори та інформаційні системи

АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ РЕЛАКСАЦІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ГЛИБОКИХ РІВНІВ PDF
Д. Б. Грязнов, С. А. Корінь, В. Я. Опилат, О. В. Третяк
ГОМОГЕННИЙ МЕДІАТОРНИЙ КАТАЛІЗ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО СЕНСОРУ PDF (Русский)
О. В. Лінючева, О. І. Букет, О. В. Нагорний

Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів

ВПЛИВ КОМБІНОВАНИХ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ТА ІМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ПАРАМЕТРИ КРЕМНІЄВИХ МДН- ТРАНЗИСТОРІВ PDF
Б. П. Коман