DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2012.4.115259

ГОМОГЕННИЙ МЕДІАТОРНИЙ КАТАЛІЗ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО СЕНСОРУ

О. В. Лінючева, О. І. Букет, О. В. Нагорний

Анотація


Проведено теоретичне й експериментальне дослідження дифузійного опору амперометричного газового сенсору, що виникає на границі поділу фаз газ-електроліт. Визначені причини обмеження діапазону вимірювання амперометричних сенсорів хлору. Зменшення коефіцієнту перетворення по верхній границі діапазону вимірювань відбувається внаслідок зменшення швидкості абсорбції хлору плівкою електроліту через збільшення концентрації хлориду. Використання гомогенного медіаторного каталізу, який збільшує швидкість процесу абсорбції хлору плівкою електроліту, відновлюючи його медіатором, дозволило значно збільшити діапазон вимірювання сенсора хлору.

Ключові слова


амперометричний сенсор хлору; медіаторний каталіз; коефіцієнт перетворення; дифузійний опір; масообмін; верхня межа вимірювань

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


ГОСТ 13320-81. Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия. Гост стандарт России. М.: издательство стандартов 1992. 32 с.

Chviruk V. P., Nedashkovskii V. A., Linyucheva O. V., Buket A. I. Mass transfer in amperometric gas sensors. Russian Journal of Electrochemistry, 2006, Volume 42, Number 1, Pages 71-80

Чвірук В. П., Поляков С. Г., Герасименко Ю. С. Електрохімічний моніторинг техногенних середовищ. К. Академперіодика, 2007. ст. 257.

Якименко Л. М. Производство водорода, кислорода, хлора и щелочей. – М. Химия. 1981. ст. 163.

Чвирук В. П., Яцюк Л. А., Герасименко М. А., Нефедов С. В. Кулонометричический дозатор хлора: А.с. 1684600 СССР, МКИ G 01 F 11/00. – № 4471646/31; Заявл. 3.07.1989; Опубл. 15.10.1991, Бюл. № 38.
Copyright (c) 2012 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)