DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2016.4.86647

СПЕКТРИ П'ЄЗОФОТОПРОВІДНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ ШАРУВАТОЇ СТРУКТУРИ

Y. Stakhira, R. Stakhira

Анотація


Приведено результати досліджень спектрів п'єзофотопровідності шаруватих кристалів In4 Se3 , складової провідності пропорційної добутку інтенсивності світла на механічну напругу. Проаналізовано структурні зміни кристалу які зумовлені деформуючою силою яка має гармонічну складову низької частоти. Показано, що деформуюча сила призводить до відносного зсуву шарів і до зміни складової періоду ґратки нормальної до площини шарів, яка реалізується дискретно. Проаналізовано зміни у структурі електронних станів які зумовлені дифракцією Блохівських хвиль на створених Брегівських площинах, а також на знятті виродження енергетич- них станів механічною напругою. З'ясовано причини часового зсуву між фазами деформуючої сили і струмом п'єзофотопровідності. Оцінені можливості практичного використання ефекту

Ключові слова


п'єзофотопровідність; шаруваті кристали; зміщення шарів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Stakhira J. M. Piezophotoconductive spectra in monopolar semiconductors / J. M. Stakhira, R. J. Stakhira // Journal of Physical Studies. – 1998. – Vol. 2, No 3. – P. 376–383. (in Ukrainian)

Properties of the band structure of In4Se3 crystals / D. M. Bercha, O. B. Mitin, L. Y. Kharkhalis, A. I. Bercha // Physics of the Solid State. – 1995. – Vol. 37. – P. 1778–1781.

Low energy unparabolicity and condenson states in In4Se3 crystals / D.M. Bercha, L.Yu. Kharkhalis, A.I. Bercha, M. Shnajder // Fiz. Tehn.Poluprovod. – 1997. – Vol. 31, No 11. – P. 1299–1303. (in Russian)

Slipukhina I.V. Influence of shear strains and interstitials on the dispersion laws of In4Se3 layer crystals / I.V. Slipukhina, L.Yu. Kharkhalis, I.V. Bercha // Uzhgorod University Scientific Herald. Series Physics. – 2006. – Vol. 19. – P. 14-19. (in Ukrainian)

Stakhira J. M. Concentration Mechanism of Piezophotoconductivity / J. M. Stakhira, R. J. Stakhira, V. P. Savchyn // Ukrainian Journal of Physics. – 2005. – Vol. 50, No. 6. – P. 588–594.
Copyright (c) 2016 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)