Том 13, № 4 (2016)

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

УРАХУВАННЯ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ ЛАНДАУЕРА – ДАТТА – ЛУНДСТРОМА PDF
Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha 5-18
СТРУМ СПІНОВОГО МАГНІТНОГО МОМЕНТУ ДОНОРНОГО ЕЛЕКТРОНА У СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ СdS PDF
V. I. Boichuk, R. Ya. Leshko, I. B. Ivanchyshyn 19-27
ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ МІЖЗОННИХ КВАНТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У ДВОЯМНІЙ СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ PDF
V. A. Holovatsky, I. B. Bernik, M. Ya. Yakhnevych 28-36

Акустоелектронні сенсори

ЗАЛЕЖНОСТІ ВНЕСЕНИХ ВТРАТ СИГНАЛУ ВІД ЧАСТОТИ В ПРИСТРОЯХ НА ПАХ З П’ЄЗОКЕРАМІЧНИМ ЗВУКОПРОВОДОМ PDF
Ya. I. Lepikh 37-43
СПЕКТРИ П'ЄЗОФОТОПРОВІДНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ ШАРУВАТОЇ СТРУКТУРИ PDF (English)
Y. Stakhira, R. Stakhira 44-49

Біосенсори

ОПТИМІЗАЦІЯ ХОЛІН-ЧУТЛИВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ РОБОТИ В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ PDF
D. Yu. Kucherenko, D. V. Siediuko, D. V. Knyzhnykova, I. S. Kucherenko, О. О. Soldatkin, O. P. Soldatkin 50-60
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ РОЗДІЛЬНОГО БІОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АФЛАТОКСИНІВ ТА ПЕСТИЦИДІВ PDF
М. Yu. Kоrobko, К. V. Stepurska, О. О. Soldatkin, V. N. Arkhypova, S. V. Dzyadevych 61-72

Матеріали для сенсорів

ЧУТЛИВІСТЬ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КЕРАМІКИ ZnO З ДОМІШКОЮ СРІБЛА ДО МЕТАНУ PDF (Русский)
E. L. Povzlo, A. Yu. Lyashkov, A. S. Tonkoshkur 73-82

Технологія виробництва сенсорів

ФОРМУВАННЯ НАНОПОРИСТИХ ПЛІВОК Al2O3 PDF
A. Yu. Kizjak, A. A. Evtukh, O. V. Steblova 83-92