Том 17, № 1 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ФІЗИКА НАНОТРАНЗИСТОРІВ: БАЛІСТИЧНА ШВИДКІСТЬ ВПОРСКУВАННЯ І ОБ’ЄДНАННЯ БАЛІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ З МОДЕЛЛЮ ВІРТУАЛЬНОГО ВИТОКУ PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха 4-20
ТЕОРЕТИЧНА ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА: РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF (English)
О. В. Глушков, В. В. Буяджи, А. В. Цудик, O. С. Чернишев, Е. O. Єфімова 21-28

Сенсори фізичних величин

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПАРАМЕТРИ МАГНІТОЧУТЛИВИХ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР PDF
М. А. Глауберман, Я. І. Лепіх 29-38

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ДЕТЕКТУВАННЯ КООПЕРАТИВНОГО ЕЛЕКТРОН-ГАММА-ЯДЕРНОГО ЕФЕКТУ ДЛЯ БАГАТОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ PDF (English)
Г. В. Ігнатенко, О. В. Глушков, О. Ю. Хецеліус, Ю. Я. Бунякова, А. А. Свинаренко 39-47