Том 15, № 3 (2018)

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ФІЗИКА В УКРАЇНІ – ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
В. М. Локтєв 5-18

Хімічні сенсори

СЕНСОРИ ВОЛОГОСТІ НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ВАРИСТОРНОЇ КЕРАМІКИ SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 PDF (English)
О. В. Гапонов 19-30

Біосенсори

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТУ ТА ПІРУВАТУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ PDF
І. С. Кучеренко, Я. В. Топольнікова, Д. В. Книжникова, О. О. Солдаткін 31-42

Матеріали для сенсорів

ІНТЕРЕНФЕРЕНЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ФОТОННІ КРИСТАЛИ PDF
Н. Л. Дьяконенко, О. П. Овчаренко 43-49
ВПЛИВ ОДНОВІСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ НА ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ШАРІВ InSb PDF
А. О. Дружинін, І. Й. Марямова, О. П. Кутраков, Н. С. Лях-Кагуй 50-57
ФОТОННІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАТЕРАЛЬНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ГРАФЕНА ПІД ДІЄЮ СТАТИЧНОГО ТИСКУ PDF
Руслана Михайлівна Балабай, Олександр Андрійович Коновал, Анастасія Геннадіївна Соломенко 58-73

Сенсори та інформаційні системи

ОБРОБКА ДАНИХ СИСТЕМИ ЦИФРОВИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОВИТРАТ «РОЗУМНОГО» БУДИНКУ PDF
Л. С. Монастирський, Я. В. Бойко, О. І. Петришин, В. М. Лозинський 74-81
РОЗШИРЕННЯ СМУГИ ПРОПУСКАННЯ СЕЙСМІЧНОГО СЕНСОРА PDF (English)
В. К. Жуковський, О. Р. Гохман, Л. М. Вілінська 82-88