Том 6, № 2 (2009)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЯВИЩА В АЦЕНТРИЧНИХ КРИСТАЛАХ В УМОВАХ НЕОДНОРІДНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАДІЄНТА PDF (Русский)
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina 5-9

Проектування і математичне моделювання сенсорів

ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВТОЕМІСІЙНИХ МІКРОКАТОДІВ PDF
A. A. Druzhinin, V. I. Holota, I. T. Kogut, Yu. M. Khoverko 10-17

Сенсори фізичних величин

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ ОДНОПЕРЕХІДНОГО І ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРІВ ПРИ ДІЇ РАДІАЦІЇ PDF (Русский)
I. V. Vikulin, Sh. D. Kurmashev, A. E. Maistrenko, P. Yu. Markolenko 18-21

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ВПЛИВ γ-ОПРОМІНЕННЯ НА ІЧ ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХАЛЬКОГЕНІДНОГО СКЛА As32Sb8 S60 PDF (English)
T. S. Kavetskyy, O. I. Shpotyuk, G. I. Dovbeshko, I. V. Blonskyy, V. M. Tsmots 22-25
ПРО ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР ІЗОТОПІВ 207Bi ТА 207Pb МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ НАДТОНКОЇ СТРУКТУРИ PDF (English)
O. Yu. Khetselius 26-29
ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАХОПЛЕННЯ ЕЛЕКТРОНУ ТА ІОНІЗАЦІЇ В ІОН-АТОМНІЙ СИСТЕМІ ІЗ ЗІТКНЕННЯМ PDF (English)
A. V. Loboda 30-36

Акустоелектронні сенсори

ДИНАМІКА АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ У ЛОКАЛЬНО-НЕОДНОРІДНО ТЕРМОНАПРУЖЕНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ PDF
O. V. Lyashenko 37-42

Біосенсори

ВИКОРИСТАННЯ НАПІВМАГНІТНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУР БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН PDF
V. I. Fediv, I. S. Davydenko, A. I. Savchuk, M. M. Marchenko, T. A. Savchuk 43-48

Матеріали для сенсорів

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У СИСТЕМІ Tm-Ge-Si PDF
R. S. Kozak, S. Ya. Pukas, Yu. K. Gorelenko, R. E. Gladyshevskii, D. V. Labovka, L. I. Pankiv, V. M. Tsmots 49-55
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛІВ Sn2 P2 S6 PDF
Yu. Tyagur 56-63

Технологія виробництва сенсорів

СТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ Al I Au НА ТОНКОПЛІВКОВОМУ Zn1-x Mnx O PDF
V. V. Khomyak 64-68
РОЗРОБКА ПЛІВКОВИХ ШАРІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF (Русский)
D. A. Kudiy, N. P. Klochko, G. S. Khrypunov, N. A. Kovtun, K. Y. Krikun, E. K. Belonogov 69-73