Том 5, № 4 (2008)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ЕКСІТОНИ ВАН’Є-МОТТА І АТОМИ У ПОСТІЙНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ: ФОТОІОНІЗАЦІЯ, ШТАРК ЕФЕКТ ТА РЕЗОНАНСИ У ІОНІЗАЦІЙНОМУ КОНТИНУУМІ PDF (English)
A. V. Glushkov, Ya. I. Lepikh, O. Yu. Khetselius, A. P. Fedchuk, S. V. Ambrosov, A. V. Ignatenko 5-11

Проектування і математичне моделювання сенсорів

МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ З НЕОМІЧНИМ ТИЛОВИМ КОНТАКТОМ PDF
A. P. Gorban, V. P. Kostylyov, A. V. Sachenko, V. V. Chernenko 12-16

Сенсори фізичних величин

СЕНСОРИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВІ СТРУКТУР “КРЕМНІЙ НА ІЗОЛЯТОРІ” З РЕКРИСТАЛІЗОВАНИМ ШАРОМ ПОЛІКРЕМНІЮ PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, I. T. Kogut, Yu. M. Khoverko 17-26

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВI ПЛIВКИ ОКСИДУ ВОЛЬФРАМУ PDF (Русский)
G. Ya. Kolbasov, S. V. Volkov, Yu. S. Krasnov, S. S. Fomanuk 27-31

Хімічні сенсори

СТРУКТУРНІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКСАРЕНОВИХ СПОЛУК PDF
A. E. Belyaev, Z. I. Kazantseva, Ya. I. Lepikh, I. Koshets, Ya. M. Olikh, P. A. Snegur, V. I. Kalchenko 32-34

Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)

ЯМР І ЯКР В ІНТЕРКАЛЬОВАНІЙ СПОЛУЦІ GaSe:Li PDF
Alexander Khandozhko, Galina Lastivka, Zachar Kovalyuk 35-39

Матеріали для сенсорів

БАРИЧНА ПОВЕДІНКА ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ В КРИСТАЛАХ TlGaSe2 PDF
O. O. Gomonnai, M. Yu. Rigan, I. Yu. Roman, P. P. Guranich, A. G. Slivka 40-46
ОРГАНІЧНА ФОТОЧУТЛИВА КОМПОЗИТНА СТРУКТУРА НА ОСНОВІ ПЕНТАЦЕНУ ТА ПОЛІАНІЛІНУ PDF
V. V. Cherpak, P. Y. Stakhira, Z. Yu. Hotra 47-52
ВПЛИВ ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛІВОК PDF (Русский)
G. Byrlak, L. Vilinskaya 53-55

Технологія виробництва сенсорів

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОГО МІКРОФЛЮЇДНОГО ПРИСТРОЮ PDF
G. M. Bendeberya, K. M. Muzyka, M. M. Rozhitskii 56-61

Сенсори та інформаційні системи

ОПТИМІЗАЦІЯ “ЕЛЕКТРОННОГО НОСУ” ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БЕНЗИНІВ МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ. PDF
I. Kruglenko 62-66
ДИНАМІКА БАГАТОШАРОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖИ НА ОСНОВІ ФОТОННОЇ ЛУНИ: ЧИСЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ З ВХІДНИМ СIНУСОIДАЛЬНИМ ІМПУЛЬСОМ PDF (Русский)
A. V. Glushkov, A. V. Loboda, N. G. Serbov, A. A. Svinarenko, V. V. Buyadzhi 67-72

Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.)

ВИСОКИЙ СЕНСОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ САМОВПОРЯДКОВАНИХ МЕТАЛЕВИХ НАНОСТРУКТУР PDF (Русский)
A. D. Zamkovets, S. M. Kachan, A. N. Ponyavina 73-78