Том 7, № 1 (2010)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ ШТАРКІВСЬКИМИ ПІДРІВНЯМИ ДЛЯ НЕВОДНЕПОДІБНИХ АТОМІВ ТА ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ У ЗОВНІШНЬОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ PDF (English)
V. I. Mikhailenko, A. A. Kuznetsova, N. V. Mudraya, A. A. Svinarenko 5-10
ВПЛИВ ОДНОВІСНОЇ ПРУЖНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА РУХЛИВІСТЬ НОСІЇВ СТРУМУ В КРИСТАЛАХ n Si ТА n Ge ПРИ НАЯВНОСТІ ГЛИБОКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РІВНІВ PDF
S. V. Luniov 11-14
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПИСУ ІОНІЗАЦІЇ ЗА РАХУНОК ЗІТКНЕНЬ РІДБЕРГІВСЬКИХ АТОМІВ: НАБЛИЖЕННЯ КВАНТОВОГО ДЕФЕКТУ PDF (English)
T. N. Zelentsova, Yu. M. Lopatkin, L. V. Nikola, T. B. Tkach, S. S. Seredenko 15-19

Сенсори фізичних величин

АВТОДИННИЙ ДАВАЧ СИГНАЛІВ ЯКР ТА ЯМР PDF
V. V. Brailovskyi, A. P. Samila, A. G. Khandozhko 20-23

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

РАДІАЦІЙНА МОДИФІКАЦІЯ СПЕКТРІВ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ АРСЕНІДУ ГАЛЛІЯ PDF (Русский)
Ya. I. Lepikh, V. A. Mokritsky, S. V. Lenkov, O. V. Banzak, Yu. A. Gunchenko 24-27

Біосенсори

ПОТЕНЦІЙНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦЕОЛІТІВ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ФЕРМЕНТІВ В КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРАХ PDF (English)
Esin Soy, Viktoriya Pyeshkova, Valentyna Arkhypova, Basma Khadro, Nicole Jaffrezic-Renault, Albert Sacco Jr, Sergei V. Dzyadevych, Burcu Akata Kurç 28-35
ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕОЛІТІВ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ГЛЮКОЗООКСИДАЗИ ПРИ РОЗРОБЦІ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ PDF (English)
Tatiana B. Goriushkina, Burcu Akata Kurc, Albert Sacco Jr., Sergei V. Dzyadevych 36-42

Матеріали для сенсорів

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ЗАХОПЛЕННЯ НОСІЇВ ЗАРЯДУ МЕТОДОМ DLTS PDF
O. V. Tretyak, V. J. Opylat, Y. V. Boiko, D. B. Gryaznov, I. A. Derkach, V. Yu. Povarchuk 43-51
ДОСЛІДЖЕННЯ СМУГ РОСТУ ФОСФІДУ ІНДІЯ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ PDF (Русский)
J. A. Suchikova, V. V. Kidalov, G. A. Sukach 52-57
ІНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧНІ ХВИЛЕВОДНІ СТРУКТУРИ З НАНОРОЗМІРНИМ АКТИВНИМ ШАРОМ НА ОСНОВІ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ (ХСН) PDF (English)
G. T. Horvat, I. I. Sakalosh, Y. P. Sharkan, I. I. Popovich 58-63

Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів

ЛАЗЕРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ НА ПОВЕРХНІ АКУСТОПРОВОДІВ PDF (English)
I. V. Blonsky, Ya. I. Lepikh, V. V. Semenov, V. G. Gryts, A. V. Stronski 64-68
ВИХРОСТУМОВИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF (Русский)
A. A. Ascheulov, I. A. Buchkovskiy, I. S. Romanyuk, D. D. Velichuk 69-74